Навчально-методична робота

Навчально-методична робота є важливою складовою освітнього процесу, спрямованого на формування висококваліфікованого кадрового потенціалу на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Така діяльність здійснюється на засадах  системності та послідовності, застосовуючи ефективні форми, методики підвищення фахової кваліфікації, розвитку педагогічної компетентності.

Види навчально-методичної роботи:

 • круглі столи, семінари викладачів щодо проблем реалізації концепції неперервної професійної освіти, дуальної освіти, інноваційної освітньої підготовки фахівців та співпраці із роботодавцями з питань працевлаштування випускників;
 • засідання Циклових Комісій Коледжу, де обговорюють стан і проблеми освітнього процесу та шляхи їх вирішення;
 • засідання Педагогічної Ради Коледжу, на яких детально обговорюють і затверджують перспективний план роботи й розвитку навчального закладу, інноваційний досвід роботи викладачів, їх досвід та можливість впровадження в освітній процес коледжу;
 • методологічні й методичні семінари, які сприяють формуванню, вивченню, узагальненню та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів в освітньому процесі;    
 • індивідуальні та групові консультації із викладачами з  питань забезпечення якості виконання навчальної, організаційної, методичної та іншої роботи в Коледжі.

Основними напрямками навчально-методичної роботи є:

 • поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін, робочих програм, силабусів у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності;
 • аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання навчальних і методичних посібників, підручників;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, зорієнтованого на особистість студента;
 • сприяння застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення електронних підручників, посібників, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.

Викладачі є активними учасниками професійних Інтернет-форумів («Форум педагогічних ідей» від видавничого дому «Освіта» та ін).

Графік роботи приймальної комісії
Липень / Серпень
Пн.-Пт.
9:00 - 18:00
Субота
9:00 - 14:00
Неділя
Вихідний
Відео-презентація Коледжу
Останні новини
Читати всі новини
Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету