Ліцензія на провадження освітньої діяльності

College
of Kyiv International
University