Академічна доброчесність

        Однією з важливих складових внутрішньої системи забезпечення якості в закладах освіти є система забезпечення академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, створює особистісно орієнтоване середовище нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних стосунків.

       Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил провадження освітньої (освітньо-творчої) та наукової (науководослідної) діяльності, які є обов’язковими для всіх учасників (суб’єктів) такої діяльності та мають на меті забезпечувати довіру до результатів навчання, творчості, науково-дослідної діяльності. Академічна доброчесність визнається засадничою цінністю, на якій мають ґрунтуватися стосунки в академічному середовищі.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету