Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Туризм

Спеціальність
242 Туризм
Галузь знань
24 Сфера обслуговування
Кваліфікація
Фахівець з туризму

Молодший спеціаліст з туризму готується до організаційно-технологічної діяльності з надання туристичних послуг.

Може обіймати такі первинні посади:
 • помічник менеджера з внутрішнього туризму
 • помічник менеджера з міжнародного туризму (за штатним розкладом підприємств)
Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме:
 • технологія та організація туристичної діяльності
 • туристичне країнознавство
 • організація транспортного
 • екскурсійного обслуговування
 • географія туризму України
 • інформаційні системи і технології в туризмі
 • правове регулювання в туристській діяльності
 • професійний етикет
 • організація харчування
 • обслуговування туристів
 • соціально-культурний туристичний сервіс
 • основи музейної справи
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • історія та безпека туризму

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з туризму, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (3-й курс за напрямом "Туризм") й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.


Туризм - фото №1
Туризм - фото №2
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49