Спеціальність
032 Історія та археологія
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з історії

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Історія» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):
Дисципліни, які формують загальні компетентності
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Філософія
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Педагогіка
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
 • Джерелознавство та архівознавство
 • Історіографія та історіософія
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Вступ до спеціальності
 • Етнографія
 • Антропологія
 • Історія первісного суспільства
 • Демографія
 • Всесвітня історія
 • Нова та новітня історія країн Европи та Америки
 • Нова та новітня історія країн Азії та Африки
 • Релігієзнавство
 • Історія міжнародних відносин
 • Археологія
 • Економічна історія України та зарубіжних країн
 • Латинська мова

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Після повного курсу навчання фахівець з історії може займати первинні посади:

 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)
 • Референт
 • Аташе
 • Віце-консул
 • Консульський агент
 • Секретар дипломатичного агентства
 • Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної)
 • Організатор громадських заходів
 • Екскурсовод
 • Організатор подорожей (екскурсій)

Випускники Фахового коледжу КиМУ зі спеціальності Історія можуть продовжити навчання на 2 курсі Інституту міжнародних відносин КиМУ (спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини) на основі раніше здобутого ступеню освіти (освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр).

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

Позааудиторна діяльність

Значну увагу циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін приділяє зустрічам студентів з роботодавцями (круглі столи, майстер-класи, семінари, екскурсії та ін.), експертами галузі, фахівцями прктики, що сприяє сформувати своє уявлення про здобутий фах, а також отримати інформацію про потреби ринку праці. Завдяки цим зустрічам та проходженням практичної підготовки багато студентів знаходять своє перше робоче місце.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету