Архітектура та містобудування

Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Фахівець з архітектури та дизайну

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Вища математика
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • Історія архітектури
 • Конструкції будівель і споруд
 • Архітектурне проектування
 • Планування і благоустрій населених місць
 • Основи економіки будівництва
 • Матеріалознавство
 • Технологія та організація будівельного виробництва
 • Типологія будівель і споруд
 • Дизайн архітектурного середовища
Для вибору студентів спеціальності "Архітектура та містобудування" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Історія мистецтв: образотворче, декоративне, дизайн
 • Архітектурно-містобудівна спадщина України
 • Презентація архітектурного проекту
 • Проектування архітектурно-містобудівного середовища
 • Інтер'єр та обладнання
 • Ефективні сучасні матеріали
 • Семантика архітектури
 • Архітектурна евристика

Випускники коледжу зі спеціальності архітектура та містобудування можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету