Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Архітектура та містобудування

Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Фахівець з архітектури та дизайну

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи економічної теорії
 • Основи матеріалознавства
 • Основи правознавства
 • Вища математика
 • Архітектурна фізика
 • Креслення та основи нарисної геометрії
 • Основи геодезії
 • Інформатика та основи комп’ютерного моделювання
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Малюнок та живопис
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • Історія архітектури
 • Конструкції будівель і споруд
 • Архітектурне проектування
 • Планування і благоустрій населених місць
 • Основи економіки будівництва
 • Матеріалознавство
 • Технологія та організація будівельного виробництва
 • Типологія будівель і споруд
 • Дизайн архітектурного середовища
Для вибору студентів спеціальності "Архітектура та містобудування" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Технічна механіка
 • Основи теорії споруд
 • Охорона праці в будівництві
 • Техніка безпеки у будівництві
 • Архітектурні деталі і обладнання інтер’єрів
 • Дизайн інтер’єру
 • Архітектурна графіка і будівельне креслення
 • Основи інженерно-будівельної графіки
 • Реконструкція і реставрація будівель і споруд
 • Основи експлуатації будівель
 • Кольорознавство
 • Художнє конструювання
 • Макетування
 • Основи композиції
 • Малюнок та живопис
 • Архітектурний рисунок
 • Інженерне обладнання будівель
 • Системи інженерного забезпечення об’єктів
 • Комп’ютерне проектування і архітектурний дизайн
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Практика макетна
 • Технологічна практика
 • Практика з креслення
 • Ознайомча практика
Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49