Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Комп’ютерні науки

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Кваліфікація
Фахівець з інформаційних технологій

Термін навчання

Молодший бакалавр – 3 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Основи економічної теорії
 • Операційні системи
 • Основи правознавства
 • Вища математика
 • Дискретна математика
 • Бази даних
 • Математичний аналіз
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Обєктно-орієнтовне програмування
 • Основи комп'ютерних технологій
 • Архітектура компютера
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Теорія ймовірності і математична статистика
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Організація комп'ютерних мереж
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Основи програмної інженерії
 • Основи охорони праці
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Системи управління базами даних
 • Математичне програмування
 • Економіка програмного забезпечення
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Вступ до спеціальності
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
Для вибору студентів спеціальності "Комп’ютерні науки" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Імітаційне моделювання та моделювання систем
 • Інженерно-комп’ютерна графіка на базі засобів AutoCAD та Компас 3D
 • Інформаційні системи електронної комерції
 • Інформаційні технології в інженерних розрахунках
 • Методи обгрунтування рішень
 • Основи інтелектуальних систем
 • Основи паралельньх обчислювальних процесів
 • Основи теорії інформації і кодування
 • Основи технологій захисту інформації
 • Прикладне програмне забезпечення (Рython)
 • Програмування для аналізу даних мовою Python
 • Робота з графічними засобами програми Adobe InDesign
 • Розподілені інформаційні системи
 • Системи обробки зображень
 • Статистичний аналіз даних
 • Технології веб програмування
 • Хмарні технології

Молодший бакалавр з інформаційних технологій може реалізовувати усі етапи створення програмного забезпечення: визначення та аналіз вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детального проектування, конструювання програмних засобів, їх тестування, інсталяція, підтримка, супроводження.

Фахівець з інформаційних технологій здатний виконувати професійну роботу:
 • технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки
 • технік-програміст
 • технік із системного адміністрування
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм
Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49