Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Комп’ютерні науки

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Галузь знань
12 Інформаційні технології
Кваліфікація
Фахівець з інформаційних технологій

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують загальні компетентності (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Основи теорії управління
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (анотації):
 • Вища математика
 • Теорія алгоритмів
 • Фізика
 • Мова систем програмування
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика
 • Алгоритмізація та програмування
 • Системний аналіз
 • Математичне програмування
 • Організація баз даних та знань
 • Комп'ютерна схемотехніка та архітектура компютера
 • Програмна інженерія
Для вибору студентів спеціальності "Комп’ютерні науки" пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):
 • Статистичний аналіз даних
 • Основи теорії інформації і кодування
 • Основи інтелектуальних систем
 • Інженерно-компютерна графіка на базі засобів Autocad та Компас 3d
 • Системи обробки зображень
 • Прикладне програмне забезпечення (python)
 • Основи технологій захисту інформації
 • Інформаційні технології в інженерних розрахунках

Випускники коледжу зі спеціальності комп`ютерні науки можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс факультету інформаційних технологій).

Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49