Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Право

Спеціальність
081 Право
Галузь знань
08 Право
Кваліфікація
Фахівець з права

Термін навчання

Молодший спеціаліст – 3 роки 10 місяців
Форма навчання - денна
Молодший спеціаліст з права готується до таких видів діяльності:
 • послуги що надають переважно юридичним особам
 • діяльності у сфері права
 • нотаріальної діяльності (діяльність помічників нотаріусів)
 • слідчої діяльності й забезпечення безпеки (розслідування і дізнання)
 • державного управління
 • юстиції
 • діяльності судів
 • діяльності системи з виконання покарань
 • охорони й забезпечення громадського порядку й безпеки
 • управління і нагляду в сфері оподаткування
 • обов’язкового соціального страхування
 • діяльності органів прокуратури
Молодший спеціаліст з права може обіймати такі первинні посади:
 • фахівець з питань зайнятості
 • помічник судді арбітражного суду
 • юрисконсульт, радник
 • архіваріус
 • інспектор з кадрів
 • секретар правління
 • секретар судового засідання
 • секретар суду
 • секретар колегії судової
 • державний виконавець
 • судовий розпорядник
 • інспектор митниці
 • державний податковий інспектор
 • інспектор з виплати пенсій
 • інспектор з призначення пенсій
 • інспектор з соціальної допомоги
Освітньо-професійна програма включає дисципліни циклів загальноосвітньої гуманітарної фундаментальної підготовки а також професійного й практичного циклу а саме:
 • історія України
 • ккраїнська мова (за проф. спрям.)
 • культурологія
 • основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • іноземна мова
 • основи економічної теорії
 • політологія
 • безпека життєдіяльності та екологія
 • комп’ютерні технології в юридичній діяльності
 • основи комп’ютерної техніки
 • теорія держави і права ( в т.ч. Основи правознавства)
 • історія держави і права України
 • господарське право
 • фінансове право
 • адміністративне право
 • цивільне та сімейне право
 • трудове право
 • кримінальне право
 • екологічне право
 • конституційне право України
 • організація судових та правоохоронних органів
 • муніципальне право
 • цивільне процесуальне право
 • судочинство в господарських судах
 • діловодство в юридичній практиці
 • порівняльне правознавство
 • іноземна мова (за проф. спрямуванням)
 • історія держави і права зарубіжних країн
 • основи права Європейського Союзу
 • риторика
 • історія вчень про державу і право
 • основи римського приватного права
 • кримінальне процесуальне право
 • юридична деонтологія
 • професійна етика юриста
 • латинська мова
 • міжнародне право
 • адміністративна відповідальність

Випускники коледжу молодші спеціалісти з права можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті (3-й курс Юридичного інституту КиМУ) й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.


Право - фото №1
Право - фото №2
Право - фото №3
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49