Академічна мобільність

Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті - це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами ( Закон "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 N 2745-VIII).

Право студентів на академічну мобільність регулюється Законом України «Про фахову передвищу освіту» , «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність», затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579.

Для реалізації права на академічну мобільність студент може обрати ЗО як в Україні, так і за кордоном.

Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність визначено три форми академічної мобільності студента: навчання за програмами академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування.

Академічна мобільність може бути внутрішньою, коли студент тимчасово переходить на навчання, стажування або здійснення наукової роботи в інший український ЗО (наукову установу), та зовнішньою, коли обраний студентом університет чи наукова установа знаходяться за кордоном.

Окрім цього, академічна мобільність може бути ступеневою, якщо студент навчається у іншому закладі освіти для того, щоб здобути освітній ступінь та диплом про фахову передвищу освіту, або кредитною, якщо в результаті навчання студент здобуває не освітній ступінь, а вивчає певні навчальні дисципліни (оцінені в кредитах ЄКТС) та/або здобуває компетентності чи інші результати (які не оцінюються в кредитах ЄКТС, але можуть бути визнані закладом вищої освіти постійного місця навчання).

Студенти мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Для пошуку відповідної програми можна скористатися сайтами посольств, стипендіальних фондів, служб академічних обмінів, освітніх організацій та ін. Можна, наприклад, скористатись такими програмами академічного обміну як Global UGRAD (США), Fulbright Graduate Student Program (США), «Mevlana» (Туреччина), Erasmus+ (ЄС) тощо.

Також можна знайти цікаві проекти на сайтах освітніх організацій і програм British Council Ukraine, Французького інституту в Україні, Італійського інституту культури в Києві, Kyiv Educational Advising Centre та ін.

Відбір учасників програм академічної мобільності проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих) здобутків, знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами тощо.

Критеріями конкурсного відбору можуть бути: високий рейтинг успішності студента (відсутність академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року, високий середній бал успішності, наприклад, 80 і більше тощо), участь у науковій роботі (наявність наукових публікацій, тези конференцій, наукові статті тощо), перемога в освітніх, наукових конкурсах та олімпіадах, наявність рекомендаційних листів тощо.

Для участі у програмі академічної мобільності можуть бути потрібні заява на ім’я президента КиМУ про участь в програмі академічної мобільності; копія запрошення та його переклад; договір про академічну мобільність між навчальним закладом та студентом; договір про навчання між університетом, учасником програми та вищим навчальним закладом/науковою установою – партнером; індивідуальний навчальний план академічної мобільності, академічна довідка та ін. Перелік документів залежить від того, у якій саме програмі хоче взяти участь студент та вимог внутрішніх правових актів навчального закладу.

Академічна мобільність студентів не впливає на загальний термін навчання, тому студент може навчатися/стажуватися в іншому закладі вищої освіти як в Україні, так і закордоном під час навчального року або під час канікул. Для цього йому встановлюється індивідуальний графік навчання, який дозволяє не відвідувати аудиторні заняття у своєму закладі вищої освіти та виконувати навчальний план дистанційно. Якщо дисципліни у навчальних планах обох ЗВО збігаються, то вони можуть бути взаємозараховані.


Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету