Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Економіка

Спеціальність
051 Економіка
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація
Фахівець з економіки

Термін навчання

Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • основи правознавства (Правознавство)
 • вступ до спеціальності
 • основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)
 • основи економічної теорії
 • право (правові основи підприємницької діяльності)
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України
 • культурологія
 • іноземна мова
 • безпека життєдіяльності та екологія
 • економічна інформатика
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • діловий протокол і етикет
 • політологія
 • охорона праці
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • політична економія
 • історія економіки та економічної думки
 • мікроекономіка і макроекономіка
 • регіональна економіка
 • основи бізнесу
 • економіка і нормування праці
 • інформаційні системи і технології на підприємстві
 • бухгалтерський облік
 • аудит
 • статистика
 • менеджмент і маркетинг
 • економіка підприємства
 • планування та організація діяльності підприємства
 • фінанси, гроші і кредит
 • управління витратами
 • податкова система

Молодший спеціаліст з економіки самостійно виконує здебільшого стереотипні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст з економіки може займати такі первинні посади:
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу
 • господарської діяльності економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)
 • економіст з договірних та претензійних робіт
 • економіст з матеріально-технічного забезпечення
 • економіст з міжнародної торгівлі
 • економіст з планування
 • економіст з податків і зборів
 • економіст з праці
 • економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу
 • економіст з фінансової роботи
 • економіст із збуту
 • економіст із ціноутворення
 • центру
 • економіст-демограф
 • економіст-статистик

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з економіки, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету) й інших ЗВО за скороченим терміном навчання.

Останні новини
Читати всі новони
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49