Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Економіка

Спеціальність
051 Економіка
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація
Фахівець з економіки

Молодший спеціаліст з економіки на первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст з економіки у зазначених професійних групах може обіймати такі посади:
Професійна групаПосада
Фахівці в галузі фізичних наук та техніки
 • диспетчер виробництва
 • технік з планування
 • технік з підготовки виробництва
 • технік з праці
 • технік з нормування праці
 • хронометражист
Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
Помічники керівників
 • помічник керівника підприємства (установи, організації)
Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 • організатор діловодства (види економічної діяльності)
Інші державні інспектори
 • інспектор з цін
Освітньо-професійна програма передбачає вивчення таких фахових дисциплін:
 • основи правознавства (оравознавство)
 • вступ до спеціальності
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України
 • культурологія
 • основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)
 • основи економічної теорії
 • іноземна мова
 • безпека життєдіяльності та екологія
 • економічна інформатика
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • діловий протокол і етикет
 • політологія
 • охорона праці
 • право (правові основи підприємницької діяльності)
 • політична економія
 • історія економіки та економічної думки
 • мікроекономіка і макроекономіка
 • регіональна економіка
 • основи бізнесу
 • економіка і нормування праці
 • інформаційні системи і технології на підприємстві
 • бухгалтерський облік
 • аудит
 • статистика
 • менеджмент і маркетинг
 • економіка підприємства
 • планування та організація діяльності підприємства
 • фінанси
 • гроші і кредит
 • управління витратами
 • податкова система
 • економічний аналіз

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з економіки, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету КиМУ) й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.

Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49