Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Економіка

Спеціальність
051 Економіка
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація
Фахівець з економіки
Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують загальні компетентності (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Психологія спілкування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):
 • Вища математика
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Теорія ймовірності і статистика
 • Соціальна економіка
 • Основи комп'ютерних технологій (Інформатика)
 • Облік і оподаткування суб’єктів господарювання
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Галузева економіка
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Основи економічного аналізу
Для вибору студентів спеціальності "Економіка" пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):
 • Інклюзивна економіка
 • Звітність підприємств
 • Проектний аналіз
 • Фінансово-економічна безпека
 • Інтернет-комерція
 • Цифрова економіка
 • Макроекономічна політика
 • Управління економічними ризиками

Молодший спеціаліст з економіки самостійно виконує здебільшого стереотипні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де він працює.

Випускники коледжу зі спеціальності економіка можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету).

Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49