Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Економіка

Спеціальність
051 Економіка
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація
Фахівець з економіки

Термін навчання

Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Основи економічної теорії (Економіка)
 • Безпека життєдіяльності та екологія
 • Вища математика
 • Основи інформатики та інформаційних технологій
 • Політологія
 • Право (Законодавчо-правове регулювання в підприємницькій і торгівельній діяльності)
 • Діловий протокол і етикет
 • Вступ до спеціальності
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Економіка підприємства
 • Основи менеджменту й маркетингу
 • Бухгалтерський облік і статистика
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Основи бізнесу
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Регіональна економіка
Для вибору студентів спеціальності "Економіка" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Ділова іноземна мова
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Грошово-кредитна політика і НБУ
 • Управління витратами
 • Управління фінансовими результатами компанії
 • Охорона праці
 • Соціальне страхування
 • Економіка і нормування праці
 • Рекрутинг персоналу
 • Економічний аналіз
 • Інвестиційний аналіз
 • Підприємницький тренінг
 • Практикум з управлінського консультування

Молодший спеціаліст з економіки самостійно виконує здебільшого стереотипні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де він працює.

Молодший спеціаліст з економіки може займати такі первинні посади:
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу
 • господарської діяльності економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального)
 • економіст з договірних та претензійних робіт
 • економіст з матеріально-технічного забезпечення
 • економіст з міжнародної торгівлі
 • економіст з планування
 • економіст з податків і зборів
 • економіст з праці
 • економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу
 • економіст з фінансової роботи
 • економіст із збуту
 • економіст із ціноутворення
 • економіст-демограф
 • економіст-статистик

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з економіки, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету) й інших ЗВО за скороченим терміном навчання.

Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49