Нормативно-правові акти

Основні положення

Антикорупційна програма ПЗВО «КиМУ» Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ» Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «КиМУ» Положення про надання знижок в оплаті навчання у ПЗВО «КиМУ» Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ» Положення про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ» Положення про Педагогічну Раду Коледжу КиМУ Положення про підготовку іноземних громадян Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО «КиМУ» Положення про потидію булінгу в Коледжі Положення про преміювання за професійну та наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет» Положення про стейкхолдерів освітніх програм Положення про студентський гуртожиток ПЗВО «КиМУ» Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП ПЗВО «КиМУ» — «Фаховий коледж КиМУ» Правила внутрішнього розпорядку у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КиМУ Програма міжнародного співробітництва КиМУ Умови доступності ВСП ПЗВО "КиМУ" — "Фаховий коледж КиМУ". Порядок супроводу(надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ВСП ПЗВО "КиМУ" — "Фаховий коледж КиМУ"

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету" Положення про внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної та/або інформальної освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про порядок перезарахування результатів навчання (освітніх компонентів) у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету" Положення про порядок організації та проведення відкритих занять у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж КиМУ" Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету". Кодекс академічної доброчесності ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету" Положення про академічну доброчесніть та етику академічних стосунків у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету" Положення про групу сприяння академічній доброчесності у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету" Положення про Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету" Положення про силабус навчальної дисципліни Стратегія розвитку кадрового потенціалу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Методичні рекомендації щодо розроблення та перегляду освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану підготовки здобувачів ФПО Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів ФПО Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ВСП ПЗВО "КиМУ" – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про анкетування у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Положення про систему забезпечення якості освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком Положення про Інституційний репозиторій КиМУ Положення про комітет старост у ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ» Положення про куратора академічної групи в ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ» Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ», а також надання їм академічної відпустки Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ» Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності у ВСП ПЗВО "КиМУ" - "Фаховий коледж КиМУ" Положення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ВСП ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» Положення про студентське самоврядування ВСП ПЗВО "КиМУ" – "Фаховий коледж КиМУ" Розрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи в КиМУ Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП ПЗВО "КиМУ" - "Фаховий коледж КиМУ"

Структура

Приймальна комісія

Організація наукової діяльності

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету