Нормативно-правові акти

Основні положення

Антикорупційна програма ПЗВО «КиМУ»Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ» Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «КиМУ»Положення про надання знижок в оплаті навчання у ПЗВО «КиМУ»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ»Положення про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ»Положення про Педагогічну Раду Коледжу КиМУПоложення про підготовку іноземних громадянПоложення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО «КиМУ»Положення про потидію булінгу в КоледжіПоложення про преміювання за наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО «КиМУ»Положення про процедуру запобігання, попереджання та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «КиМУ»Положення про стейкхолдерів освітніх програмПоложення про студентський гуртожиток ПЗВО «КиМУ»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «КиМУ»Порядок реєстрації іноземних студентів ПЗВО «КиМУ»Правила внутрішнього розпорядку в ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КиМУПрограма міжнародного співробітництва КиМУ

Освітній процес

Положення про дуальну форму здобуття вищої освітиПоложення про моніторинг якості освітнього процесу у ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиПоложення про порядок перезарахування результатів навчання в КиМУПоложення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВСП ПЗВО "Київський міжнародний університет"- "Коледж Київського міжнародного університету".Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «КиМУ»Методичні рекомендації до складання силабусу Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиМетодичні рекомендації щодо розроблення освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освітиМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів ФПООсвітня програма професійного розвитку викладачів ПЗВО «КиМУ»Положення про анкетуванняПоложення про апеляцію результатів підсумкового контролюПро систему забезпечення якості освіти у ВСП ПЗВО «КиМУ» – «Коледжі КиМУ»Положення про індивідуальний план навчання студентів КиМУПоложення про Інституційний репозиторій КиМУ Положення про комітет старост у ПЗВО «КиМУ»Положення про куратора академічної групи в ПЗВО «КиМУ»Положення про навчально-методичний комплексПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО КиМУ, а також надання їм академічної відпусткиПоложення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК у ПЗВО «КиМУ»Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності (освітньої програми)Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників УніверситетуПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУПоложення про робочу програму навчальної дисципліниПоложення про студентське самоврядування КиМУРозрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи в КиМУ Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «КиМУ»

Структура

Приймальна комісія

Організація наукової діяльності

Графік роботи приймальної комісії
Липень / Серпень
Пн.-Пт.
9:00 - 18:00
Субота
9:00 - 14:00
Неділя
Вихідний
Відео-презентація Коледжу
Останні новини
Читати всі новини
Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету