Нормативно-правові акти

Основні положення

Антикорупційна програма ПЗВО «КиМУ»Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ» Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «КиМУ»Положення про надання знижок в оплаті навчання у ПЗВО «КиМУ»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ»Положення про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ»Положення про Педагогічну Раду Коледжу КиМУПоложення про підготовку іноземних громадянПоложення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО «КиМУ»Положення про потидію булінгу в КоледжіПоложення про преміювання за професійну та наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про стейкхолдерів освітніх програмПоложення про студентський гуртожиток ПЗВО «КиМУ»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «КиМУ»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Правила внутрішнього розпорядку у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КиМУПрограма міжнародного співробітництва КиМУУмови доступності

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про дуальну форму здобуття вищої освітиПоложення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиПоложення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної та/або інформальної освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок перезарахування результатів навчання в КиМУПоложення про порядок перезарахування результатів навчання (освітніх компонентів) у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету".Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «КиМУ»Кодекс академічної доброчесності ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про академічну доброчесніть та етику академічних стосунків у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про групу сприяння академічній доброчесності у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Методичні рекомендації до складання силабусу Стратегія розвитку кадрового потенціалу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Методичні рекомендації щодо розроблення та перегляду освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освітиМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів ФПООсвітня програма професійного розвитку викладачів ПЗВО «КиМУ»Положення про анкетування у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про апеляцію результатів підсумкового контролюПоложення про систему забезпечення якості освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про індивідуальний план навчання студентів КиМУПоложення про Інституційний репозиторій КиМУ Положення про комітет старост у ПЗВО «КиМУ»Положення про куратора академічної групи в ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ» Положення про навчально-методичний комплексПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО КиМУ, а також надання їм академічної відпусткиПоложення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК у ПЗВО «КиМУ»Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності (освітньої програми)Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників УніверситетуПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про робочу програму навчальної дисципліниПоложення про студентське самоврядування КиМУРозрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи в КиМУ Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «КиМУ»Положення про робочі проєктні групи та групи забезпечення у ВСП ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»

Структура

Приймальна комісія

Організація наукової діяльності

Останні новини
Читати всі новини
17 червня 2022

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету