Нормативно-правові акти

Основні положення

Антикорупційна програма ПЗВО «КиМУ»Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ» Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПЗВО «КиМУ»Положення про надання знижок в оплаті навчання у ПЗВО «КиМУ»Положення про нострифікацію дипломів у ПЗВО «КиМУ»Положення про організацію роботи з охорони праці та БЖД учасників освітнього процесу в ПЗВО «КиМУ»Положення про Педагогічну Раду Коледжу КиМУПоложення про підготовку іноземних громадянПоложення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка, академічних довідок та студентських квитків у ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ПЗВО «КиМУ»Положення про потидію булінгу в КоледжіПоложення про преміювання за професійну та наукову активність науково-педагогічних і педагогічних працівників ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про процедуру запобігання, попередження та врегулювання ситуацій, пов’язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПЗВО «Київський міжнародний університет»Положення про стейкхолдерів освітніх програмПоложення про студентський гуртожиток ПЗВО «КиМУ»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ПЗВО «КиМУ»Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Правила внутрішнього розпорядку у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку КиМУПрограма міжнародного співробітництва КиМУУмови доступності

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про дуальну форму здобуття вищої освітиПоложення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної освітиПоложення про порядок визнання результатів навчання, здобутого у формі неформальної та/або інформальної освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок перезарахування результатів навчання в КиМУПоложення про порядок перезарахування результатів навчання (освітніх компонентів) у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ПЗВО «КиМУ»Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про порядок організації та проведення відкритих занять у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж КиМУ"Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету".Кодекс академічної доброчесності в ПЗВО «КиМУ»Кодекс академічної доброчесності ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про академічну доброчесніть та етику академічних стосунків у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про групу сприяння академічній доброчесності у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Положення про Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами у ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Коледж Київського міжнародного університету"Методичні рекомендації до складання силабусу Стратегія розвитку кадрового потенціалу у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Методичні рекомендації щодо розроблення та перегляду освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освітиМетодичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану підготовки здобувачів ФПОМетодичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки здобувачів ФПООсвітня програма професійного розвитку викладачів ПЗВО «КиМУ»Положення про анкетування у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про апеляцію результатів підсумкового контролюПоложення про систему забезпечення якості освіти у відокремленому структурному підрозділі ПЗВО «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про індивідуальний план навчання студентів КиМУПоложення про Інституційний репозиторій КиМУ Положення про комітет старост у ПЗВО «КиМУ» Положення про комітет старост у ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Положення про куратора академічної групи в ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ» Положення про навчально-методичний комплексПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ПЗВО КиМУ, а також надання їм академічної відпусткиПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у ВСП ПЗВО ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ», а також надання їм академічної відпусткиПоложення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВСП ПЗВО «КиМУ» - «Фаховий коледж КиМУ»Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК у ПЗВО «КиМУ»Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності (освітньої програми)Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників УніверситетуПоложення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у КиМУПоложення про систему оцінювання результатів навчання здобувачів освіти ВСП ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»Положення про робочу програму навчальної дисципліниПоложення про студентське самоврядування КиМУПоложення про студентське самоврядування ВСП ПЗВО "КиМУ" – "Фаховий коледж КиМУ"Розрахунок обсягу та розподілу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи в КиМУ Інструкція з проведення нострифікації у ПЗВО «КиМУ»Положення про робочі проєктні групи та групи забезпечення у ВСП ПЗВО «КиМУ» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету»

Структура

Приймальна комісія

Організація наукової діяльності

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету