Філологія

Спеціальність
035 Філологія
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з філології

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Молодший спеціаліст ( на базі БЗСО) – 3 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з іноземних мов

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (анотації):
 • Історія України
 • Сучасні українська мова
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (анотації):
 • Латинська мова
 • Вступ до мовознавства
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 1)
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови (Частина 2)
 • Практична фонетика англійської мови
 • Практична граматика англійської мови
 • Історія англійської мови
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мови
 • Загальна теорія перекладу
 • Перекладацький аналіз тексту
 • Інформаційні системи і технології
 • Лінгвокраїнознавство
Для вибору студентів спеціальності "Філологія" пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):
Дисципліни за вибором закладу вищої освіти
 • Історія зарубіжної літератури
 • Анотування та реферування (англійська мова)
 • Ділова англійська мова
 • Новітня українська література
Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)
 • Психологія спілкування
 • Екскурсійна діяльність і перекладацький супровід
 • Основи діловодства
 • Дипломатичний протокол
Для забезпечення якості освітнього процесу обладнано спеціалізовані кабінети і лабораторії:
 • історії України і української культури;
 • української мови і літератури;
 • безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;
 • лінгафонний кабінет;
 • лінгвокраїнознавчий кабінет;
 • лабораторія експериментальної психології та педагогіки;
 • спеціалізований комп’ютерний кабінет;
 • кабінет інформаційних технологій;
 • навчальні мультимедійні аудиторії.

Усі навчальні приміщення обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями.

Фаховий молодший бакалавр з філології (англійська мова) буде спроможним розв'язувати типові та складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми у професійній перекладацькій діяльності, виконувати зазначену професійну роботу за відповідними посадами (виконання відповідних замовлень юридичних та фізичних осіб, а саме: перекладацький супровід конференцій, нарад, семінарів, ділових зустрічей, переговорів; ведення діловодства, кореспонденції англійською мовою; перекладацька підтримка при створенні та мовному супроводі веб-сайтів, веб-сторінок, переклад ділової переписки та інших інформаційних матеріалів; абонентське обслуговування клієнтів електронної пошти (створення електронної поштової скриньки за уповноваженням клієнта, переклад повідомлень на іноземну або рідну мову та ін).

Практична підготовка

Окрім фахової, циклова комісія забезпечує практичну підготовку студентів Коледжу за спеціальністю 035 Філологія, формує практичні навички, а саме: готовність виконувати практичні завдання, пов’язані з умінням вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя, оперуванням спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань та для виконання певних посадових обов'язків, так і потреб структурного підрозділу, де фахівець працюватиме.

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із філології планується у формі виробничої практики, основними базами якої для студентів Коледжу є такі організації, як ФОП «Ліпський Анатолій Вікторович», Міжнародний центр «Антей», Центр кар'єри «Юність», ТОВ Бюро перекладів «Альфа-Груп», Представництво «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (Смарт Енерджі, БЦ  «Астарта»), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «Форс», ТОВ «ІНГЛІШ ПРАЙМ».

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету