Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Технік-будівельник
Форма навчання - денна

Підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших спеціалістів – вступ до 2019 року, фахових молодших бакалаврів – вступ із 2020 року) у сфері будівництва та цивільної інженерії є невід’ємною складовою освітнього процесу Коледжу КиМУ. Освітня діяльність пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «БУДІВНИЦТВО».

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • історія України
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • культурологія
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • соціологія
 • основи комп'ютерних технологій (Інформатика)
 • основи екології та безпека життєдіяльності
 • основи підприємництва та управлінської діяльності
 • основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • основи економічної теорії
 • основи правознавства
 • вища математика
 • будівельна фізика
 • хімія
 • теоретична механіка
 • опір матеріалів
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • основи систем автоматизованого проектування
 • основи розрахунку будівельних конструкцій
 • основи охорони праці
 • санітарно-технічне обладнання будівель
 • будівельні конструкції
 • будівельна механіка
 • будівельне матеріалознавство
 • будівельна техніка
 • метрологія і стандартизація
 • інженерне креслення
 • інженерна геодезія
 • економіка будівництва
 • електротехніка в будівництві
 • технологія та організація будівельного виробництва

Технік-будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; будівництво підприємств енергетики, добувної і обробної промисловості; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам’яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт.

Фахівець із будівництва та цивільної інженерії підготовлений до виконання професійної роботи:
 • технік-будівельник
 • технік-доглядач
 • технік-проектувальник
 • технік-лаборант (будівництво)
 • технік з нормування праці
 • технік з підготовки виробництва
 • доглядач будови
Останні новини
Читати всі новони
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49