Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Технік-будівельник

Технік будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; будівництво підприємств енергетики, добувної і обробної промисловості; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам’яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт.

Технік-геодезист:
 • виконання геодезичних робіт, які забезпечують відповідність будівельних об'єктів проекту
 • заповнення журналу геодезичних вимірювань
 • здійснення нагляду за збереженням геодезичних позначок будівельного майданчику
 • участь у підготовці виконавчої геодезичної документації і інше
Технік-доглядач. Доглядач будови:
 • забезпечення схоронності і правильності технічної експлуатації житлового фонду
 • санітарне утримання будов
 • своєчасне та якісне обслуговування будов та ін;
Технік з підготовки виробництва:
 • участь у забезпеченні інженерної підготовки будівництва
 • розроблення організаційно-технологічної документації
 • участь у вибірковому контролі якості робіт, проектування виконання робіт та ін;
Технік-лаборант:
 • виконання аналізу та випробування та визначення хімічного складу та основних властивостей будівельних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій і деталей
 • ведення обліку та підготовка технічної документації та ін;
Технік-проектувальник:
 • виконання роботи з оформлення прив'язки типових проектів та тих, що застосовуються повторно до умов конкретних майданчиків будівництва
Освітньо-професійна програма передбачає вивчення таких фахових дисциплін:
 • теоретична механіка
 • опір матеріалів
 • інженерне креслення
 • інженерна геодезія
 • будівельні конструкції
 • основи розрахунку будівельних конструкцій
 • технологія і організація будівельного виробництва
 • підготовка будівництва
 • експлуатація будівель і споруд
 • метрологія і стандартизація;будівельне матеріалознавство
 • будівельні норми і стандарти
 • санітарно - технічне обладнання будівель
 • будівельна механіка
 • будівельна техніка
 • електротехніка в будівництві
 • аналіз випробовування в будівництві
 • інженерна графіка
 • основи автоматизованого проектування.

Випускники коледжу, техніки-будівельники, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс Факультету будівництва та архітектури) за скороченими термінами навчання.

Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49