Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Технік-будівельник
Молодший спеціаліст – 3 роки 10 місяців
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших спеціалістів – вступ до 2019 року, фахових молодших бакалаврів – вступ із 2020 року) у сфері будівництва та цивільної інженерії є невід’ємною складовою освітнього процесу Коледжу КиМУ. Освітня діяльність пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «БУДІВНИЦТВО».

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Вища математика
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Хімія
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Інженерна та компютерна графіка
 • Інженерна геодезія
 • Фізика та будівельна фізика
 • Будівельне матеріалознавство
 • Основи компютерних технологій (інформатика)
 • Інженерна геологія, основи і фундаменти
 • Вступ до будівельної справи
 • Теоретична механіка
 • Планування міст і транспорт
 • Опір матеріалів
 • Архітектура будівель і споруд
 • Будівельна техніка
 • Геозедична практика
 • Технологічна практика
Для вибору студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Механіка твердого деформаційного тіла
 • Метали і зварювання в будівництві
 • Екологізація та енергоефективність
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Електротехніка в будівництві
 • Вогнестійкість будівель і споруд
 • САПР (програмне забезпечення ALLplan) в архітектурі і будівництві
 • Конструкції будівель та споруд

Випускники коледжу зі спеціальності будівництво та цивільна інженерія можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (2-й курс факультет будівництва та архітектури).

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету