Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань
19 Архітектура та будівництво
Кваліфікація
Технік-будівельник
Форма навчання - денна

Підготовка висококваліфікованих фахівців (молодших спеціалістів – вступ до 2019 року, фахових молодших бакалаврів – вступ із 2020 року) у сфері будівництва та цивільної інженерії є невід’ємною складовою освітнього процесу Коледжу КиМУ. Освітня діяльність пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «БУДІВНИЦТВО».

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Основи економічної теорії
 • Матеріалознавство
 • Основи правознавства
 • Вища математика
 • Будівельна фізика
 • Хімія
 • Основи комп'ютерних технологій (Інформатика)
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Основи систем автоматизованого проектування
 • Інженерне креслення
 • Будівельна техніка
 • Основи розрахунку будівельних конструкцій
 • Будівельні норми і стандарти
 • Експлуатація будівель
 • Підготовка будівництва
 • Іноземна мова
 • Метрологія і стандартизація
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Аналіз випробування будівництва
 • Основи підприємництва та управлінської діяльності

Технік-будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; будівництво підприємств енергетики, добувної і обробної промисловості; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам’яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт.

Фахівець із будівництва та цивільної інженерії підготовлений до виконання професійної роботи:
 • технік-будівельник
 • технік-доглядач
 • технік-проектувальник
 • технік-лаборант (будівництво)
 • технік з нормування праці
 • технік з підготовки виробництва
 • доглядач будови
Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49