Менеджмент

Спеціальність
073 Менеджмент
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з менеджменту
Термін навчання
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 5 місяців;
на базі (ПЗСО) - 2 роки 5 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму

Менеджмент це процес планування, організації, мотивації та контроль організації з метою досягнення координації людських фінансових природних технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Використання менеджменту, як науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією, є однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн. Сучасну систему менеджменту активно впроваджують на українських підприємствах, усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації – менеджерів.

Навчання за спеціальністю забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку. Особлива увага приділяється формуванню практичних знань, умінь та навичок, які потрібні у бізнес-середовищі. Розвиваємо підприємницький хист, вміння працювати в команді, креативність, презентувати себе в бізнесі, знання іноземних мов.

Структура освітньої програми передбачає оволодіння знаннями щодо сучасних методів управління, прийняття управлінських рішень,  планування діяльності організації, методів забезпечення конкурентоспроможності організації, використання інформаційних технологій для вирішення практичних управлінських завдань у галузі професійної діяльності, ведення ділових переговорів, у тому числі англійською мовою.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Менеджмент» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2021 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія української культури
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Психологія спілкування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):
 • Вища математика
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Теорія ймовірності і статистика
 • Теорія організації
 • Основи комп'ютерних технологій
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Бізнес-планування
 • Регіональний менеджмент
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Теорія прийняття рішень
 • Економічний аналіз
 • Обгрунтування господарських рішень
 • Економічні основи управління організацією
 • Самоменеджмент і тайм-менеджмент
 • Бізнес-комунікації
 • Організація роботи офісу
 • Соціально-трудові відносини
 • Управління персоналом
 • Основи командної роботи
Вибіркові освітні компоненти навчального плану (за вибором студента) (анотації):
 • Маркетингові дослідження
 • Етика бізнесу
 • Основи іміджеології
 • PR- менеджмент
 • Інтернет-комерція
 • Основи Web – дизайну
 • Менеджмент у виробничій сфері
 • Менеджмент у невиробничій сфері
 • Організація виробництва та основи ведення бізнесу
 • Івент-менеджмент

 

Для освітнього процесу створено матеріально-технічне забезпечення –спеціалізовані кабінети

Після повного курсу навчання фахівець з менеджменту може займати первинні посади:
 • Технічні та торговельні представники
 • Закупники
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
 • Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
 • Агенти із зайнятості й трудових контрактів
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
 • Технічні фахівці в галузі управління
 • Секретарі адміністративних органів
 • Організатори діловодства (види економічної діяльності)
 • Помічники керівників підприємств, установ та організацій
 • Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • Помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • Інспектори митної служби
 • Інспектори податкової служби
 • Інспектори із соціальної допомоги
 • Інспектори з ліцензій

 

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють діяльність на економічному ринку України. Серед них: громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок організаційної та науково-дослідницької діяльності у галузі менеджменту, зокрема:

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
 • Київська міська державна адміністрація,
 • Торговельно-промислова палата України,
 • Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада,
 • Спостережна рада Кредитної спілки "Освіта",
 • Київське відділення №42 АТ "Альфа-банк",
 • Київське відділення №30 АТ "ПУМБ",
 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд».
Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету