Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр з підприємництва
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з економіки, підприємництва і туризму

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Психологія спілкування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
 • Вища математика
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Теорія ймовірності і статистика
 • Комерційна діяльність
 • Основи комп'ютерних технологій (Інформатика)
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Аналіз галузевих ринків
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):
 • Основи страхування
 • Економіка торгівлі
 • Господарське законодавство
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Інтернет-комерція
 • Соціальне підприємництво
 • Комерційна логістика
 • Управління економічними ризиками

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Після повного курсу навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати первинні посади:

 

 • Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
 • Страхові агенти
 • Агенти з торгівлі майном
 • Технічні та торговельні представники
 • Оцінювачі та аукціоністи
 • Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
 • Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
 • Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють діяльність на економічному ринку України. Серед них: науково-дослідницькі інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок організаційної та науково-дослідницької діяльності у галузі економіки і підприємництва, зокрема:

 • ТОВ «АС Вектор»,
 • ТОВ «Старкі-Індастрі»,
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»,
 • ТОВ «ЛуБор»,
 • ТОВ «Світаб-трейд».

Позааудиторна діяльність

 • Участь студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у ХХVІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів, молодих викладачів «Розвиток студентської науки в умовах євроінтеграції: результати і перспективи», яка відбудеться 20 травня 2021 р. у Київському міжнародному університеті.
 • 19 лютого 2021 року було проведено майстер-клас «Україна в умовах цифрової економіки». Студенти економічного факультету та студенти коледжу університету (спеціальності: економіка, підприємництво) прийняли участь в майстер-класі на тему «Україна в умовах цифрової економіки», який провела Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики, метою якого є набуття професійних компетентностей майбутнім фахівцем в сфері фінансів, менеджменту, маркетингу з використанням сучасних інноваційних технологій. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та Каліна Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту дизайну, архітектури та журналістики. https://kymu.edu.ua/news/2021/mayster-klas-ukrayina-v-umovakh-tsyfrovoyi-ekonomiky/
 • 07 грудня 2020 року було проведено майстер-клас «Міжнародна економіка, власний бізнес, (Start-up), сучасні технології бізнесу, менеджмент; практики КСВ - вітчизняний і зарубіжний досвід» для студентів Коледжу спеціальностей «Економіка», «Підприємництво». Організатор майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук). Під час майстер-класу були обговорені питання міжнародної економіки, відкриття власного бізнесу, сучасних технологій бізнесу та менеджменту тощо. https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-naukovtsiv-kymu-u-svyati-den-litseyu/
 • 27 листопада 2020 року було проведено майстер-клас «Фінансово-економічні аспекти банківської справи». Організатори майстер-класудоцент Момот Олександр Михайлович (доктор економічних наук) спільно з роботодавцем Наумець О.В. (керуючий відділенням №30 АТ ПУМБ, м. Київ). з метою уявлення майбутніми фахівцями особливостей функціонування банківської системи на вітчизняному та світовому ринку та банку, як учасника банківського ринку. Проведений майстер-клас є актуальним у теперішніх економічних умовах, студенти отримали багато корисної інформації. Було обговорені актуальні проблеми ведення банківської діяльності з використанням сучасних технологій. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-finansovo-ekonomichni-aspekty-bankivskoyi-spravy/
 • Участь студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ у написанні колективної монографії за матеріалами круглого столу «Виклики економіки знань» на тему «Соціально-економічна модель розвитку України в умовах 4-ої промислової революції», за ред. Могилевської О.Ю. Київ. КиМУ. 2020.
 • ü    11 листопада 2020 року відбувся круглий стіл на тему «Виклики економічних знань» для студентів Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ за участю завідуючої кафедри економіки, підприємництва, менеджменту Могилевської О.Ю., модератор круглого столу – доктор економічних наук, доцент, декан факультету В.І. Виноградчий. Були розглянуті питання змін світової економіки, господарських, соціально-демографічних, політичних і психологічних чинників економічної системи, внутрішньої природи кризових явищ у ринковій економіці на макрорівні. https://kymu.edu.ua/news/2020/kruglyy-stil-vyklyky-ekonomichnykh-znan/
 • 10 листопада 2020 року було проведено майстер-клас для студентів університету і коледжу КиМУ та учнів закладів середньої освіти Київської області (вихованців МАН України) на тему «Цифрові технології у сучасному світі», присвячений Всесвітньому Дню Науки. Організатори майстер-класу доцент Могилевська Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) та доцент Слободяник А.М., НУБІП України. https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-tsyfrovi-tekhnologiyi-u-suchasnomu-sviti/
 • 15 жовтня 2020 р. студенти Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ взяли участь в організаційній зустрічі Всеукраїнського конкурсу LoNG-2020 (LOOK OF NEW GENERATION / ПОГЛЯД НОВОГО ПОКОЛІННЯ) в режимі ZOOM-конференції, підготувавши наукове дослідження на актуальну тему: «Проблема людських ресурсів в промисловому секторі економіки України»(науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Могилевська О.Ю.). https://kymu.edu.ua/news/2020/uchast-studentiv-u-vseukrayinskomu-konkursi-long-2020-look-of-new-generation-poglyad-novogo-pokolinn/
 • 19-20 березня 2020 р. викладачі циклової комісії з економіки, підприємництва і туризму та кафедри економіки, підприємництва, менеджменту а також студенти Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів», яка проходила в КНЕУ (м. Київ).

Предметні гуртки/Наукові студії/Проблемні групи

 • проблемна група «Світова економічна система: проблеми і перспективи розвитку» (керівник – викладач Касабова І.А.)
 • науковий гурток «Студентський бізнес-клуб» (керівник – доцент Могилевська О.Ю.)
 • науковий гурток «Фінансова грамотність» (керівник – професор Момот О.М.)

Діяльність  предметних гуртків, наукових студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • науково-дослідницька робота в рамках розширення та поглиблення знань з економічних дисциплін;
 • знайомство з науковими основами і досягненнями сучасної економічної практики тощо.

Програма "Школа – КиМУ : партнери в освіті":

Педагогічні працівники циклової комісії беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:

 • Профорієнтаційний онлайн-марафон кафедри «Економіки, підприємництва, менеджменту»:

26.04.2021 – майстер-клас на тему «Фінансова грамотність сучасної людини» , д.е.н. Момот Олександр Михайлович

29.04.2021 – онлайн-лекція на тему «Мистецтво управління», к.е.н. Могилевська Ольга Юріївна

30.04.2021 – науково-практичний семінар «Сучасні технології бізнесу», проводить к.е.н. Опанасюк Віталій Віталійович

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету