Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Кваліфікація
Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова
 • Основи правознавства (Правознавство)
 • Основи економічної теорії (Економіка)
 • Безпека життєдіяльності та екологія
 • Вища математика
 • Основи інформатики та інформаційних технологій
 • Політологія
 • Право (Законодавчо-правове регулювання в підприємницькій і торгівельній діяльності)
 • Діловий протокол і етикет
 • Вступ до спеціальності
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Економіка підприємства
 • Основи менеджменту й маркетингу
 • Бухгалтерський облік і статистика
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Основи бізнесу
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Податкова система
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
Для вибору студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Ділова іноземна мова
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Грошово-кредитна політика і НБУ
 • Аналіз галузевих ринків
 • Ринкова трансформація економіки регіону
 • Охорона праці
 • Соціальне страхування
 • Організація торгівлі та біржової діяльності
 • Цінні папери і фондовий ринок
 • Національна економіка
 • Регіональна економіка
 • Підприємницький тренінг
 • Практикум з управлінського консультування

Молодший спеціаліст із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлений ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:
Професійна групаПосада
Сфері підприємництва:
 • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності
 • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг
Сфері торгівлі
 • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури
 • розробка стратегії і тактики маркетингу
 • формування і контроль асортименту товарів
 • управління якістю товарів
 • оптимізація товаропросування
 • переробка та зберігання товарів і сировини
Сфері біржевої діяльності:
 • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами
 • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 • використання біржової інформації у своїй діяльності

Випускники коледжу - молодші спеціалісти з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ̶ можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету ) й інших ЗВО за скороченим терміном навчання.

Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49