Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Кваліфікація
Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України; культурологія
 • іноземна мова
 • основи філософських знань
 • іноземна мова (за проф. спрям.)
 • безпека життєдіяльності та екологія
 • охорона праці
 • право (правові основи підприємницької діяльності)
 • вступ до спеціальності
 • історія економіки та економічної думки
 • політична економія
 • політологія
 • вища математика
 • теорія ймовірностей і математична статистика
 • економічна інформатика
 • основи правознавства (правознавство)
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • мікроекономіка і макроекономіка
 • національна економіка
 • бухгалтерський облік та аудит
 • статистика
 • фінанси, гроші та кредит
 • економетрія
 • економіко-математичне моделювання
 • інформаційні системи і технології на підприємстві
 • основи бізнесу
 • менеджмент і маркетинг
 • підприємницький тренінг
 • економіка підприємства
 • планування та організація діяльності підприємства
 • бізнес-планування
 • організація біржової діяльності

Молодший спеціаліст із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлений ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:
Професійна групаПосада
Сфері підприємництва:
 • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності
 • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг
Сфері торгівлі
 • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури
 • розробка стратегії і тактики маркетингу
 • формування і контроль асортименту товарів
 • управління якістю товарів
 • оптимізація товаропросування
 • переробка та зберігання товарів і сировини
Сфері біржевої діяльності:
 • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами
 • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
 • використання біржової інформації у своїй діяльності

Випускники коледжу - молодші спеціалісти з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ̶ можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету ) й інших ЗВО за скороченим терміном навчання.

Останні новини
Читати всі новони
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49