Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Кваліфікація
Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців, передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни, які формують загальні компетентності (анотації):
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова (за проф. спрям.)
 • Психологія спілкування
 • Основи екології та безпека життєдіяльності
 • Право
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності (анотації):
 • Вища математика
 • Підприємництво і бізнес-культура
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Основи економічної теорії
 • Теорія ймовірності і статистика
 • Комерційна діяльність
 • Основи комп'ютерних технологій (Інформатика)
 • Облік та оподаткування суб’єктів господарювання
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Аналіз галузевих ринків
 • Основи менеджменту і маркетингу
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
Для вибору студентів спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Основи страхування
 • Економіка торгівлі
 • Господарське законодавство
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Інтернет-комерція
 • Соціальне підприємництво
 • Комерційна логістика
 • Управління економічними ризиками

Випускники коледжу зі спеціальності підприємництво, торгівля та біржова діяльність ̶ можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету ).

Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49