Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Сценічне мистецтво

Спеціальність
026 Сценічне мистецтво
Галузь знань
02 Культура і мистецтво
Кваліфікація
Фахівець з сценічного мистецтва
Освітньо-професійна програма «Видавнича справа і редагування» передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • історія України
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • культурологія
 • основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • іноземна мова
 • основи правознавства
 • соціологія масової комунікації
 • сучасна українська мова і практична стилістика
 • безпека життєдіяльності та екологія
 • комп’ютерно-видавничі технології
 • основи репрографії та компютерного дизайну
 • вступ до спеціальності
 • основи сучасної поліграфії
 • культура мовлення
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • загальне редагування
 • основи редакторської майстерності
 • історія видавничої справи
 • коректура
 • редагування наукової, науково-популярної літератури
 • редагування навчальної і довідкової літератури
 • редагування суспільно-політичної літератури
 • редагування художньої і дитячої літератури
 • рекламознавство і підготовка рекламних видань
 • організація та економіка видавничої справи
 • видавничо-поліграфічні стандарти
 • іноземна мова ЗМІ
 • газетно-журнальне виробництво
 • фотожурналістика
 • сучасний літературно-видавничий процес
 • теорія твору і тексту
 • журналістські жанри
 • технічне редагування та художнє оформлення видань
 • теорія і методика журналістської творчості
 • агенційна і газетна журналістика
 • основи книгознавства та бібліографії
 • етика професійного спілкування
 • історія української та зарубіжної журналістики
 • копірайтинг
 • WEB-практикум з WEB-дизайну
Випускники можуть працювати:
 • редакторами у видавництві
 • редакторами у ЗМІ
 • редакторами у рекламних структурах
 • літературними редакторами
 • коректорами
 • секретарями-референтами
 • спічрайтерами
Сфери роботи фахівців видавничо-поліграфічного виробництва:
 • Власні видавництва як самостійні підприємства (юридичні особи), що спеціально займаються підготовкою, опрацюванням, випуском і реалізацією різних видів видавничої продукції - класичні видавництва, найпотужніший сегмент видавничого ринку, який в останні роки динамічно розвивається і стверджується
 • Різноманітні організації, фірми, агентства, інституції, підприємства
 • Редакції газет і журналів, де фахівці-редактори віддавна працюють на творчих посадах літературних редакторів, коректорів або, набувши досвіду і майстерності, на керівних посадах редакторів
 • Редакції радіомовлення та телебачення, де випускники цієї спеціальності займають посади редакторів інформаційних, аналітичних та інших програм, шеф-редакторів, випускових редакторів, літературних редакторів
 • Рекламні агенції та рекламні відділи підприємств, організацій і фірм (творча і організаційна робота з підготовки рекламних текстів або сюжетів)
 • Державні органи законодавчої та виконавчої влади різних рівнів (від центральних до міських та районних). Грамотно підготовлений редактор вкрай потрібен на посадах референтів, аналітиків, прес-секретарів інформаційних служб, відділів діловодства, прес-центрів
 • Бібліотечні або науково-дослідні установи
 • Різноманітні центри, організації, що займаються багатопрофільною виставкою, ярмарковою діяльністю
 • Органи масової та соціальної комунікації

Випускники коледжу можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті за скороченним терміном навчання за ступенем вищої освіти бакалавр.


Сценічне мистецтво - фото №1
Сценічне мистецтво - фото №2
Сценічне мистецтво - фото №3
Сценічне мистецтво - фото №4
Останні новини
Читати всі новони
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49