Циклова комісія зі сценічного мистецтва

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА

 

 

Циклова комісія з сценічного мистецтва - структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу КиМУ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за ОП «Сценічне мистецтво» зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво, галузі знань 02 Культура і мистецтво за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року).

Серед викладачів циклової комісії з сценічного мистецтва актори, хореографи, режасери, постановкники театральники дійств, викладачі вищої категорії:  Бінєєва А.М,  Макеєнков П.С., Маньковська О.Ю., Семірожкіна Н.Р., Ткаченко І.В.,Трачук В.М., Кочержук  Д.В., Горенко Л.І. та ін.

Циклова комісія з сценічного мистецтва є випусковою для ОП «Сценічне мистецтво» і забезпечує такі дисципліни, а саме:

 • Майстерність актора
 • Сценічна мова
 • Вокал ( в т.ч. музична грамота)
 • Сольний спів
 • Сценічний рух
 • Танець
 • Історія та теорія світового театру
 • Основи менеджменту (в галузі театру)
 • Психологія творчості
 • Сцен.-пед. Практика

 

Навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін складає 100%. По всіх дисциплінах створені робочі навчальні програми, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно.

Освітній процес проводиться у спеціалізованих приміщеннях для проведення навчальних занять і контрольних заходів:

 • спеціалізовані кабінети вокалу
 • акторські майстерні
 • хореографічні зали
 • актова зала
 • костюмерні
 • гримерні
 • навчальний театр «Чайка»

Матеріально-технічне оснащення усіх зазначених спеціалізованих кабінетів і приміщень забезпечує можливість студентам здійснювати теоретичне осмислення фахових дисциплін та отримувати ґрунтовну практичну підготовку відповідно до завдань освітньої програми.

Головна мета роботи циклової комісії зі сценічного мистецтва полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів-акторів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

- постійного перегляду змісту освітньої програми «Сценічне мистецтво» із залученням стейкхолдерів;

- навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  змісту освіти, навчання та виховання студентів;

- методичної роботи кожного викладача – члена циклової комісії;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення  і розповсюдження передового  педагогічного  досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;

- активізації самостійної роботи студентів;

- організації позааудиторної роботи студентів;

- сприяння творчому  зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо науково-творчої організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного творчого процесу, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам і студентам у плануванні діяльності, організації та проведенні відкритих занять і студентських сценічних показів, роботи у творчих студіях, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробку методичних матеріалів;
 • творчі покази, вистави;
 • тематичні конференції;
 • круглі столи;
 • наукові публікації;
 • майстер-класи провідних акторів,артистів-вокалістів, продюсерів, режисерів, хореографів, викладачів та спеціалістів у галузі музичного, хореографічного, аудіовізуального та комп’ютерного мистецтва;
 • практика в закладах середньої та спеціалізованої творчої освіти, концертних виступах на відкритих майданчиках, у приміщеннях Будинків культури, відділів культури м. Києва, Київської області та України;
 • професійні тренінги відомих митців event-менеджменту шоу-бізнесової діяльності;
 • загальноуніверситетські заходи: студентські концертні програми у ПЗВО КиМУ, науково-практичні конференції, круглі столи, студентські товариства (творчі та наукові);
 • Всеукраїнські та міжнародні конкурси, олімпіади (творчі та наукові).

 

Предметні гуртки/Творчі студії/Проблемні групи

 • «Парнас»: науково-літературне студентське товариство. Поезія та поетична культура в професії актора-виконавця: «Великі гуманісти літературного Ренесансу», «Міфи Золотого та Срібного століття» (наук. керівник: засл. арт. України, проф. Ільїна Н.О.)
 • «Класика і авангард в сучасній театральній школі» – науково-студентське товариство. «Конфлікт», Драматичний вузол та психодрама в мистецтві актора-виконавця» (наук. керівник: режисер, нар. арт. України проф. Лев Сомов)
 • «Сиртакі»: пластична мова хореографічної дії актора-виконавця (наук. керівник: хореограф Маньковська О.Ю.)
 • «Фламенко»: експресія і почуття в пластичному мистецтві актора-виконавця. Сучасні методи ігрової хореографії в театральному процесі (наук. керівник: хореограф В.П.Демченко)
 • «Вербатім»: творча особистість в концепті сучасного кіно-, театрального мистецтва (наукові керівники: Лізенгевич Ю.І. , Кобяк Т.А.)
 • «Вирій»: науково-студентське товариство. Темпо-ритм та пластична виразність в професії актора-виконавця (наук. керівник: Цуркан О.І.)
 • «Камертон»: науково-творче товариство. Музично-естетичні та теоретичні основи сценічного мистецтва. Музична грамота і вокалізи у професійній освіті актора-виконавця (наук. керівник: засл. діяч естрадного мистецтва України, проф. Горенко Л.І.)
 • «Філолог»: відкрите наукове студентське товариство. Загальноосвітні лекції про історію літератури (наук. керівник: доц. Полковенко Т.В.)

Діяльність  предметних гуртків, творчих студій, проблемних груп передбачає:

 • розвиток здібностей студентів до профілюючих предметів;
 • формування інтересу до обраної професії;
 • мистецька і творча робота;
 • знайомство з досягненнями сучасної акторської практики тощо.

 

Практична підготовка

Практична підготовка студентів-акторів відбувається в таких формах:

- участь у студентських сценічних показах;

- участь у мистецьких заходах;

- присутність на репетиціях вистав українських театрів;

- організація навчальних і благодійних показів.

 

Бази практики:

- навчальний театр КиМУ «Чайка»

- театр-студія «Срібний острів»

- театр «Колесо».

 

 

З 2021 року

здійснюється набір на  ОП «Музичне мистецтво»

зі спеціальності 021 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта), у відкритті і забезпеченні якої безпосередньо долучена циклова комісія із сценічного мистецтва.

Фахові дисципліни ОП «Музичне мистецтво» :

 1. Історія музики та музлітература
 2. Історія української музики
 3. Теорія музики
 4. Сольфеджіо
 5. Гармонія
 6. Інструментознавство
 7. Вокальний ансамбль
 8. Вікова фізіологія та гігієна голосу
 9. Фах
 10. Аранжування: вокальний аналіз аранжування музичних творів
 11. Виконавська майстерність
 12. Вокальна імпровізація
 13. Студійний практикум

Освітній процес проводиться в спеціалізовано-обладнаних кабінетах, за останніми стандартами якості мультимедійних звукозаписуючих технологій

Матеріально-технічне оснащення спеціалізованих кабінетів (студія вокалу та клас сольного співу, клас хорового співу, студія звукозапису, концертна зала на базі ПЗВО КиМУ, клас музики та музичної літератури, хореографічна зала) забезпечує можливість студентам як теоретичної, так й практичної підготовки у роботі над формуванням музичного матеріалу, вивченні історіографічних та культурологічних чинників становлення музики як в Україні, так й – поза межами держави, створювати авторський музичний контент, накопичувати досвід у сфері концертної та телевізійної діяльності з популяризацією авторського матеріалу та отримувати належне фахове навчання за ОПП «Музичне мистецтво»

                    

        Клас сольного співу                                                                                          Концерт-презентація студентів ФММ І курс

                                                       

 

Предметні гуртки/Творчі студії/Проблемні групи

 • «BelCanto» (БельКанто) – керівник декан ФММ Кочержук Д.В.
 • «Камертон» – керівник, проф. Горенко Л.І.
 • Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зіркові Барви» на базі ПЗВО КиМУ

 

Бази практики:

- Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»)

-  Громадська Організація «Творча студія дитячої творчості Музикашки-Барабашки»

- Громадська організація «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (Київське міське відділення)

 

Програма «Школа – КиМУ : партнери в освіті»:

Педагогічні працівники циклової комісії беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньої освіти, спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання

Педагогічні працівники циклової комісії зі сценічного мистецтва беруть активну участь у реалізації програми розвитку КиМУ, проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи.

 

Педагогічні працівники організовують спільну роботу із закладами загальної середньої освіти та всеукраїнськими мистецькими форумами для залучення абітурієнтів на навчання:
 • Студентський театральний фестиваль «Крізь терни до зірок»;
 • Всеукраїнський молодіжний фестиваль кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра»;
 • Всеукраїнський кінофорум «Байки».
Останні новини
Читати всі новини
17 червня 2022

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету