Циклова комісія зі сценічного та музичного мистецтва

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗІ СЦЕНІЧНОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

 


Головна мета циклової комісії зі сценічного та музичного мистецтва – підготовка фахівців сценічного та музичного мистецтва через набуття студентами загальних та фахових компетентностей на основі формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов'язків, опанування фахових театрознавчих (музикознавчих) дисциплін, набуття навичок сценічної, виконавської діяльності у галузі сценічного, театрального та музичного мистецтва, що забезпечить можливість подальшого навчання та успішного працевлаштування.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі сценічного або музичного мистецтва, що спрямовані на здобуття кваліфікації фахового молодшого бакалавра зі сценічного мистецтва; фахового молодшого бакалавра музичного мистецтва, , здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері сценічного й музичного мистецтва.

 Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:
 • постійного перегляду змісту освітніх програм із залученням стейкхолдерів;
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконаленнязмісту освіти, навчання та виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена циклової комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
 • активізації самостійної роботи студентів;
 • організації позааудиторної роботи студентів;
 • сприяння творчому зростанню як педагогічних працівників, так і студентів.
Педагогічні працівники циклової комісії зі сценічного та музичного мистецтва

 • Кочержук Денис Васильович – Голова циклової комісії зі сценічного та музичного мистецтва, заступник завідувача кафедри музичного мистецтва ННІТММ, доцент кафедри музичного мистецтва, Заслужений артист естрадного мистецтва України.
 • Ільїна Ніна Олександрівна – професор, Заслужена артистка України, громадський діяч, Президент Міжнародного фестивалю акторів кіно «Стожари». Генеральний директор акторської агенції Національної Спілки кінематографістів України «Гільдія кіноакторів».
 • Горенко Лариса Іванівна – доцент, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Заслужений діяч естрадного мистецтва України.
 • Стебельська Олена Стефанівна – доцент, кандидат мистецтвознавства.
 • Ізваріна Олена Миколаївна – професор, доктор мистецтвознавства, завідувач кафедри музичного мистецтва ННІТММ.
 • Полторацький Віктор Георгійович – доцент, завідувач кафедри сценічного мистецтва ННІТММ, майстер курсу.
 • Ткаченко Ілля Вікторович – викладач, майстер курсу.
 • Семірожкіна Наталія Романівна – викладач, майстер курсу.
 • Макєєнков Павло Сергійович – викладач, майстер курсу.
 • Маньковська Ольга Юріївна – викладач.
 • Трачук Вікторія Миколаївна – викладач.
 • Донець Сергій Геннадійович – викладач.


Циклова комісія з сценічного та музичного мистецтва забезпечує такі дисципліни, а саме:

за ОП «Сценічне мистецтво»:
 • Майстерність актора
 • Сценічна мова
 • Вокал ( в т.ч. музична грамота)
 • Сольний спів
 • Сценічний рух
 • Танець
 • Історія та теорія світового театру
 • Основи менеджменту (в галузі театру)
 • Психологія творчості
 • Сценічно-педагогічна практика
за ОП "Музичне мистецтво":
 • Історія та теорія музики
 • Українська музична література
 • Світова музична література
 • Гармонія
 • Основи музичної інформатики
 • Історія естрадної музики
 • Грим-візаж
 • Аналіз музичних творів
 • Аналіз виконавських стилів
 • Основи комп'ютерного аранжування
 • Сольний спів
 • Ансамбль
 • Музичний інструмент (фортепіано)
 • Сольфеджіо
 • Танець

Освітній процес проводиться у спеціалізованих аудиторіях:

 • спеціалізовані кабінети вокалу
 • акторські майстерні
 • хореографічні зали
 • актова зала
 • костюмерні
 • гримерні
 • навчальний театр «Чайка»

Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо науково-творчої організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, розробку методики викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного творчого процесу, організації самостійної роботи студентів, надає індивідуальну допомогу викладачам і студентам у плануванні діяльності, організації та проведенні відкритих занять і студентських сценічних показів, роботи у творчих студіях, надає допомогу викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і гуртків
 • відкриті заняття та виховні заходи
 • розробку методичних матеріалів
 • творчі покази, вистави
 • тематичні конференції
 • круглі столи
 • наукові публікації
 • майстер-класи провідних акторів,артистів-вокалістів, продюсерів, режисерів, хореографів, викладачів та спеціалістів у галузі музичного, хореографічного, аудіовізуального та комп’ютерного мистецтва
 • практика в закладах середньої та спеціалізованої творчої освіти, концертних виступах на відкритих майданчиках, у приміщеннях Будинків культури, відділів культури м. Києва, Київської області та України
 • професійні тренінги відомих митців event-менеджменту шоу-бізнесової діяльності
 • загальноуніверситетські заходи: студентські концертні програми у ПЗВО КиМУ, науково-практичні конференції, круглі столи, студентські товариства (творчі та наукові)
 • Всеукраїнські та міжнародні конкурси, олімпіади (творчі та наукові)

 Предметні гуртки/Творчі студії/Проблемні групи:

 • «Українське мистецтво ХХІ ст.» – керівник, проф. Ізваріна О.М.
 • «BelCanto» (БельКанто) – керівник, доцент Кочержук Д.В.
 • «Brio» – керівник, викладач Трачук В. М.
 • «Експронт» – керівник, викладач Ткаченко І.В.
 • «Парнас»: науково-літературне студентське товариство. Поезія та поетична культура в професії актора-виконавця: «Великі гуманісти літературного Ренесансу», «Міфи Золотого та Срібного століття» - наук. керівник: засл. арт. України, проф. Ільїна Н.О.

Практична підготовка

Практична підготовка студентів-акторів відбувається в таких формах:

 • участь у студентських сценічних показах

 • участь у мистецьких заходах

 • присутність на репетиціях вистав українських театрів

 • організація навчальних і благодійних показів

 Бази практики:

 • навчальний театр КиМУ «Чайка»
 • театр-студія «Срібний острів»
 • Школа мистецтв ім. М.Д. Леонтовича м. Київ.
 • ТС «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (ТС «АДЕМ України»), м. Київ.
 • Громадська організація «Студія музичної творчості МУЗИКАШКИ БАРАБАШКИ» м. Буча Київської області
 • Громадська організація «Асоціація діячів естрадного мистецтва України / Київська регіональна філія» (ТС «АДЕМ України»), м. Київ
 • Навчально-виробнича телестудія КиМУ м. Київ
 • Міжнародна творча корпорація «Зоряні Мости» м. Київ
 • Ірпінська дитяча школа мистецтв імені М. Вериківського м. Ірпінь Київської області
 • Комунальний заклад "Дитяча школа мистецтв Долинської міської ради" м. Долинська Кіровоградської області  

Позааудиторна діяльність:

Програма «Школа – КиМУ : партнери в освіті»:

Науково-педагогічні працівники кафедри музичного мистецтва беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньою освіти спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:


Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету