Стоматологія

Спеціальність
221 Стоматологія
Галузь знань
22 Охорона здоров'я
Кваліфікація
Фаховий молодший бакалавр зі стоматології

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з стоматології

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Стоматологія» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Дисципліни циклу нормативної частини (силабуси):
Дисципліни, які формують загальні компетентності
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Основи філософських знань
 • Історія та культура України
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
 • Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Техніка виготовлення знімних протезів
 • Техніка виготовлення незнімних протезів
 • Техніка виготовлення бюгельних протезів
 • Моделювання анатомічної форми зубів
 • Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
 • Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина
 • Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці
 • Медична інформатика
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Охорона праці в галузі
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
Вибіркові навчальні дисципліни (силабуси)
 • Історія медицини
 • Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки
 • Основи реставраційної стоматології
 • Оперативна дентистрія
 • Особливості функціонування зубо-щелепної системи при різних аномаліях прикусу
 • Сучасні технології виготовлення зубних протезів
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Основи мікробіології, вірусології та імунології

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Після повного курсу навчання фахівець зі стоматології може займати первинні посади:

 • технік зубний
 • технік - ортезист - гіпсовиливальник

Випускники Фахового коледжу КиМУ зі спеціальності Стоматологія можуть продовжити навчання на 2 курсі Стоматологічного факультету КиМУ (спеціальність: Стоматологія) на основі раніше здобутого ступеню освіти (освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший бакалавр).

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь.

Практична підготовка здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів ВСП ПЗВО "КиМУ"- "Фаховий коледж Київського міжнародного університету"

Навчальний планом передбачено виробничу та переддипломну практики.

Мета виробничої практики – оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці в зуботехнічній лабораторії, формування потреби систематично поновлювати знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності та набуття професійних компетенцій з питань технології виготовлення різних конструкцій протезів

Мета переддипломної практики – поглибити, закріпити та систематизувати теоретичні знання, отримані здобувачами в процесі навчання; набути й закріпити практичні навички з виготовлення знімних, незнімних та бюгельних протезів, а також сучасних методів протезування; удосконалення професійних навичок і вмінь зі спеціальності, підготовка до майбутньої самостійної роботи.

Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори:

 • Університетська клініка КиМУя
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • ТОВ ID Dent
 • ФОП Делігіозова К.В.

Позааудиторна діяльність

Значна увага приділяється зустрічам студентів з роботодавцями (круглі столи, майстер-класи, семінари, екскурсії та ін.), експертами галузі, фахівцями практики, що сприяє сформувати своє уявлення про здобутий фах, а також отримати інформацію про потреби ринку праці. Завдяки цим зустрічам та проходженням практичної підготовки багато студентів знаходять своє перше робоче місце.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету