Стоматологія

Спеціальність
221 Стоматологія
Галузь знань
22 Охорона здоров'я
Кваліфікація
Фахівець зі стоматології

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з стоматології

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Стоматологія» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
Дисципліни, які формують загальні компетентності
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Основи філософських знань
 • Історія та культура України
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
 • Анатомія людини
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Техніка виготовлення знімних протезів
 • Техніка виготовлення незнімних протезів
 • Техніка виготовлення бюгельних протезів
 • Моделювання анатомічної форми зубів
 • Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика
Для вибору студентів спеціальності "Фармація" пропонується перелік навчальних дисциплін:
Дисципліни за вибором закладу вищої освіти
 • Основи патоморфології, патофізіології та біологічної хімії
 • Основи гістології з цитологією та ембріологією
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Медична біологія
 • Фізіологія
Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)
 • Основи мікробіології, вірусології та імунології
 • Основи фармакології
 • Основи реставраційної стоматології
 • Оперативна дентострія
 • Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій у дитячому віці
 • Сучасні технології виготовлення зубних протезів
 • Фізіологія порожнини рота
 • Ембріологія та фізіологія порожнини рота у дітей

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Після повного курсу навчання фахівець зі стоматології може займати первинні посади:

 • технік зубний
 • технік - ортезист - гіпсовиливальник

Випускники коледжу зі спеціальності стоматологія, можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті.

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ». Навчальним планом передбачено: виробнича практика, переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»

Позааудиторна діяльність

Значну увагу циклова комісія зі стоматології приділяє зустрічам студентів з роботодавцями (круглі столи, майстер-класи, семінари, екскурсії та ін.), експертами галузі, фахівцями прктики, що сприяє сформувати своє уявлення про здобутий фах, а також отримати інформацію про потреби ринку праці. Завдяки цим зустрічам та проходженням практичної підготовки багато студентів знаходять своє перше робоче місце.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.


Стоматологія - фото №1
Стоматологія - фото №2
Стоматологія - фото №3
Стоматологія - фото №4
Стоматологія - фото №5
Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету