Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Стоматологія

Спеціальність
221 Стоматологія
Галузь знань
22 Охорона здоров'я
Кваліфікація
Фахівець зі стоматології

Термін навчання

Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Фаховий молодший бакалавр зі стоматології у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, права, обов'язки та відповідальність стоматолога

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «Фаховий молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Основи філософських знань
 • Історія та культура України
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Дисципліни циклу професійної підготовки:
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Техніка виготовлення знімних протезів
 • Техніка виготовлення незнімних протезів
 • Техніка виготовлення бюгельних протезів
 • Моделювання анатомічної форми зубів
 • Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій
Для вибору студентів спеціальності "Стоматологія" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Основи біохімії
 • Основи гістології з цитологією та ембріології
 • Основи правознавства
 • Анатомія та фізіологія людини з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 • Основи медичної інформатики
 • Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина з основами екології
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 • Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій у дитячому віці
 • Сучасні технології виготовлення зубних протезів
 • Основи охорони праці та охорона праці в галузі з безпекою життєдіяльності
 • Медичне право
 • Психологія спілкування
 • Основи підприємницької діяльності
 • Біоетика та біобезпека
Фаховий молодший бакалавр зі стоматології може обіймати такі первинні посади:
 • технік зубний
 • технік - ортезист - гіпсовиливальник

Випускники коледжу, фаховий молодший бакалавр зі стоматології, можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті й інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.


Стоматологія - фото №1
Стоматологія - фото №2
Стоматологія - фото №3
Стоматологія - фото №4
Стоматологія - фото №5
Останні новини
Читати всі новони
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49