Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»

30 листопада 2021
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»

30 листопада 2021 року в онлайн режимі Навчально-науковим медичним інститутом Київського міжнародного університету спільно з ВСП ПЗВО «Київський міжнародний університет» - «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика» Секційна платформа «Результати наукових і прикладних досліджень стоматологічної галузі».

До участі в конференції були запрошені лікарі стоматологи, зубні техніки провідних компаній, науково-педагогічні та педагогічні працівники партнерських закладів освіти, здобувачі освіти.

У ході конференції було обговорено широке коло сучасних проблем охорони здоров’я, серед яких проблеми діагностики, профілактики і лікування захворювань у різних галузях медицини, сучасної освітньої підготовки, проведення наукових досліджень, зокрема стоматологічного напрямку. Розглянуто питання методів діагностики передчасних оклюзійних контактів (супраконтактів) (к.мед.н., доцент Моложанов І.О.), особливості стоматологічного статусу хворих із гіпертіреозом (к.мед.н. Ткачук Н.М.). Особливу увагу привернули доповіді, присвячені проблемам зубного протезування: адентія та дитяче зубне протезування (к.мед.н., голова циклової комісії зі стоматології Зволинська А.М.), практичні аспекти моделювання оклюзійної поверхні молярів з позиції одонтогліфіки (асистент Делігіозова К.В.), пристрій для лікування компресійного больового симптому при дислокаціино-компресійній дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (к.мед.н. Яценко О.І.). Жвавий інтерес викликали питання функціонування цифрової лабораторії при клініці – мода чи необхідність (директор ПП «Приватна сучасна стоматологія» Соловей Л.В.); особливості анатомії кореневих каналів за даними дентальної конусно-променевої комп’ютерної томографії (Сувід І.О.), використання пацієнтспецифічних імплантів при реконструктивних операціях щелепно-лицевої ділянки (к.мед.н. Кеян Д.М.). На конференції було обговорені питання застосування сучасних цифрових технологій в освітньому процесі при підготовці за спеціальністю «Стоматологія» (к.мед.н. Шупяцький І.М.), особливості організації самостійної роботи студентів при викладанні фахових дисциплін зі стоматології (викл. Даниленко В.Є.).

У рамках роботи конференції констатовано, що за останні роки спостерігається поступове зростання рівнів стоматологічної захворюваності населення України. Учасники конференції відмітили, що до останнього часу широкомасштабні програми профілактики стоматологічних захворювань на теренах України не проводились. З метою покращення ситуації зі стану здоров’я громадян, необхідно забезпечити якісний прорив в системі охорони здоров’я. В теперішній час є актуальними такі задачі охорони здоров’я, як формування здорового образу життя, здійснення системи превентивних заходів, на підставі даних про стан стоматологічного здоров’я певних контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища, що дозволить попередити розвиток стоматологічних захворювань. На думку учасників конференції виконання цих задач не можливо тільки в рамках системи охорони здоров’я, а диктує необхідність широкої межсекторальної багаторівневої взаємодії.

Конференція закінчилася прийняттям резолюції, яка включає наступні положення:

  1. Для підвищення професіонального рівня майбутніх лікарів-стоматологів, зубних техніків ввести в програми конференцій навчальні семінари для здобувачів освіти, майстер-класи.
  2. Сприяти підвищенню рівня знань медичних працівників в області формування здорового образу життя та профілактики стоматологічних захворювань.
  3. Продовжити практику регулярного спільного проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, науково-практичних семінарів закладів охорони здоров’я, медичних закладів освіти.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №1
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №2
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №3
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №4
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №5
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони здоров’я: освітні технології, наука, практика»  - фото №6
Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету