Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Фахового коледжу Київського міжнародного університету здійснюється в різних формах, як офіційно, від імені коледжу, так і по лінії окремих науковців, викладачів. Основними напрямками є: офіційні контакти між коледжем та іншими установами, проведення конференцій з міжнародною участю та участь у наукових форумах за кордоном, стажування викладачів та студентів у закордонних установах.

На тлі започаткованого стрімкого піднесення суспільного інтересу до розвитку міжнародних зв’язків все більшого резонансу набуває обмін досвідом із провідними науково-освітніми центрами, лікувально-профілактичними закладами близького та далекого зарубіжжя.

Основними напрямками міжнародної співпраці є:

  • налагодження контактів із закордонними навчальними та науково-дослідними закладами
  • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами і науково-педагогічними працівниками
  • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах
  • участь в організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів
  • застосування досвіду провідних зарубіжних вузів у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації освітнього процесу університету загалом
  • поглиблене вивчення іноземних мов, надання студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою до вивчення
  • викладання іноземних мов здійснюється із залученням фахівців - носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами та іншими установами і закладами освіти зарубіжних країн
  • участь у програмах короткострокового та довгострокового стажування студентів за кордоном

Важливим показником науково-методичного рівня закладу освіти є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у вузах інших країн світу. Сьогодні можна говорити про використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у Філадельфії (США), “Інтерконтакт” (Бельгія).

Міжнародна діяльність Коледжу спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною студентською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. Партнерами університету є вищі навчальні заклади, освітні установи країн: Великобританії, Франції, Польщі, Молдови, Латвії, Грузії, КНР.

Заклади освіти – партнери:

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету