Журналістика

Спеціальність
061 Журналістика
Галузь знань
06 Журналістика
Кваліфікація
Фахівець з журналістики

Фаховий молодший бакалавр
(на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців(на основі базової загальної середньої освіти); 1 рік 10 місяців (на основі профільної загальної середньої освіти)

Форма навчання - денна

Молодший спеціаліст
(на базі БЗСО) - 3 роки 10 місяців (на основі базової загальної середньої освіти); 1 рік 10 місяців (на основі профільної загальної середньої освіти)

Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з журналістики та аудіовізуального мистецтва

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Журналістика» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
Для вибору студентів спеціальності "Журналістика" пропонується перелік навчальних дисциплін (анотації):

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Журналістика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
Дисципліни циклу вибіркової частини (анотації):

Освітній процес проводиться в спеціалізованих аудиторіях

В освітньому процесі широко застосовуються можливості навчально-виробничої телестудії та звукової студії КиМУ, прес-центру, редакторської студії, кабінету реклами:

 • практичні заняття з «Теорії і методики журналістської творчості», «Вступу до спеціальності», «Журналістської майстерності», «Методики збору, обробки та поширення інформації», «Газетно-журнального виробництва»,»Агенційної журналістики» та ін.
 • підготовка курсових і дипломних робіт у спеціально обладнаних спеціалізованих аудиторіях під керівництвом досвідчених фахівців.
 • випуск програми «Студентський квиток», що транслюється на телеканалах України.

Після повного курсу навчання фахівець з журналістики може обіймати первинні посади:

 • кореспондент
 • коректор (коригування текстів)
 • інтерв’юер
 • фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації)
 • відповідальний секретар редакції
 • фахівець з інтерв’ювання
 • фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації)
 • фотокореспондент, фотокореспондент спеціальний

Практична підготовка

Передбачає ознайомлення та безпосередню участь у створенні номера газети, теле- чи радіопередачі, Інтернет-ЗМІ, дає можливість студентові закріпити теоретичні знання, застосувати їх у практичній роботі, виробити потрібні навички і, таким чином, підготуватися до майбутньої трудової діяльності.

 • Навчально-виробнича телестудія Київського міжнародного університету
 • Редакція студентської газети «Post Scriptum+»
 • Видавництво «Білий тигр»
 • ТОВ «Інтаймньюз»
 • ВГО «Журналісти проти корупції»
 • Міжнародна інформаційна агенція «Вектор Ньюз»
 • Центральний друкований орган МО України «Військо України»
 • Медіацентр «Переяславщина»
 • ТРК «Альта»
 • ТОВ «Брайт Букс»
 • ТОВ «Ко-оп Медіа» редакція дитячого журналу «Розумашки»
 • ПАТ «Національна суспільна телекомпанія України»
 • Телеканал «Прямий»

Позааудиторна діяльність (майстер-класи, гостьові зустрічі, семінари та ін)

На цикловій комісії працюють наукові гуртки, де майбутні фахівці мають змогу аналізувати проблеми участі ЗМІ в політичному й економічному житті суспільства, готувати наукові повідомлення, які обговорюють із працівниками газет, радіо, телебачення, прес-служб, серед них:

 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (А.В. Мельниченко)
 • «Фактчек як тренд сучасних розслідувань» (В.А. Козак)
 • «Фотожурналістика» (О.А. Черниш);

Майстер-класи з провідними практиками кіно, телебачення:

Майстер-клас прессекретарки Голови Верховної Ради України Ольги Туній https://kymu.edu.ua/news/2020/mayster-klas-pressekretarky-golovy-verkhovnoyi-rady-ukrayiny-olgy-tuniy/

«Головне – бути собою, а не штучно крутим». Майстер-клас Богдана Красавцева для студентів-журналістів https://college.kymu.edu.ua/news/golovne-buty-soboyu-a-ne-shtuchno-krutym-mayster-klas-bogdana-krasavtseva-dlya-studentiv-zhurnalisti/

Відбувся майстер-клас фахівчині з комунікацій Анастасії Семенчук https://college.kymu.edu.ua/news/vidbuvsya-mayster-klas-fakhivchyni-z-komunikatsiy-anastasiyi-semenchuk/

Майстер-клас редакторки проєкту «По той бік новин» https://college.kymu.edu.ua/news/mayster-klas-redaktorky-proyektu-po-toy-bik-novyn/

Продюсер проєкту «Донбас Реалії» зустрівся зі студентами Коледжу https://college.kymu.edu.ua/news/prodyuser-proyektu-donbas-realiyi-zustrivsya-zi-studentamy-koledzhu/

Майстер-клас Станіслава Асєєва https://college.kymu.edu.ua/news/mayster-klas-stanislava-asyeyeva/

Майстер-клас журналістки Олени Вдовиченко «Отримуємо те, що наважуємося попросити» https://college.kymu.edu.ua/news/mayster-klas-zhurnalistky-oleny-vdovychenko-otrymuyemo-te-shcho-navazhuyemosya-poprosyty/

«Те, що не можна побачити, але можна почути – радіо» майстер-клас Людмили Кліндухової https://college.kymu.edu.ua/news/te-shcho-ne-mozhna-pobachyty-ale-mozhna-pochuty-radio-mayster-klas-lyudmyly-klindukhovoyi/

Лекція Павла Казаріна «У журналістику йдуть не заради популярності…» https://college.kymu.edu.ua/news/lektsiya-pavla-kazarina-u-zhurnalistyku-ydut-ne-zarady-populyarnosti-/

Майстер-клас «Голос потрібно тренувати» https://college.kymu.edu.ua/news/mayster-klas-golos-potribno-trenuvaty/

Майстер-клас «Фактчек як тренд сучасних розслідувань» https://college.kymu.edu.ua/news/mayster-klas-faktchek-yak-trend-suchasnykh-rozsliduvan/

Майбутні журналісти Коледжу на радіо «Київ 98 ФМ» https://college.kymu.edu.ua/news/maybutni-zhurnalisty-koledzhu-na-radio-kyyiv-98-fm/

Студенти Коледжу КиМУ на НОВОМУ КАНАЛІ https://college.kymu.edu.ua/news/studenty-koledzhu-kymu-na-novomu-kanali/

У центрі життя (візит студентів на телеканал «ЦК») https://college.kymu.edu.ua/news/u-tsentri-zhyttya-vizyt-studentiv-na-telekanal-tsk-/

Видавнича справа та редагування: секрети поліграфічного виробництва https://college.kymu.edu.ua/news/vydavnycha-sprava-ta-redaguvannya-sekrety-poligrafichnogo-vyrobnytstva/

Видавнича справа та редагування – поєднання теорії та практики https://college.kymu.edu.ua/news/vydavnycha-sprava-ta-redaguvannya-poyednannya-teoriyi-ta-praktyky/

Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету