Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Журналістика

Спеціальність
061 Журналістика
Галузь знань
06 Журналістика
Кваліфікація
Фахівець з журналістики
Освітньо-професійна програма «Журналістика» передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Основи правознавства
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Культурологія
 • Психологія
 • Сучасна українська мова і практична стилістика
 • Безпека життєдіяльності та екологія
 • Основи репрографії та комп'ютерного дизайну
 • Вступ до спеціальності
 • Культура мови
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • Загальне редагування
 • Основи редакторської майстерності
 • Історія видавничої справи
 • Коректура
 • Редагування наукової, науково-популярної літератури
 • Редагування навчальної і довідкової літератури
 • Редагування суспільно-політичої літератури
 • Редагування художньої і дитячої літератури
 • Рекламознавство і підготовка рекламних видань
 • Організація та економіка видавничої справи
 • Зарубіжна література (19 ст.)
 • Зарубіжна література (20 ст.)
 • Основи книгознавства
 • Видавничо-поліграфічні стандарти
 • Газетно-журнальне виробництво
 • Сучасний літературно-видавничий процес
 • Теорія твору і тексту
 • Журналістські жанри
 • Технічне редагування та художнє оформлення видань
 • Теорія і методика журналістської творчості
 • Етика професійного спілкування
 • Основи бібліографії
 • Копірайтинг
 • WEB-практикум з WEB-дизайну
Для вибору студентів спеціальності "Журналістика" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова (за проф. спрям. - англійська)
 • Іноземна мова (за проф. спрям. - німецька)
 • Іноземна мова (за проф. спрям. - французька)
 • Іноземна мова ЗМІ (англійська)
 • Іноземна мова ЗМІ (німецька)
 • Іноземна мова ЗМІ (французька)
 • Комп'ютер-видавничі технології
 • Електронні видання та інтернет
 • Основи сучасної поліграфії
 • Агенційна журналістика
 • Фотожурналістика
 • Основи тележурналістики
 • Історія української журналістики
 • Основи журналістського розслідування
 • Історія зарубіжної журналістики
 • Технологія інтерв'ю
 • Публіцистична майстерність
 • Соціологія масової комунікації
 • Газетна журналістика
 • Реклама та ПР
 •  Ознайомча практика
Випускники спеціальності «Журналістика» можуть працювати:
 • редакторами у видавництві
 • редакторами у ЗМІ
 • редакторами у рекламних структурах
 • літературними редакторами
 • коректорами
 • секретарями-референтами
 • спічрайтерами
Сфери роботи фахівців видавничо-поліграфічного виробництва:
 • Власні видавництва як самостійні підприємства (юридичні особи), що спеціально займаються підготовкою, опрацюванням, випуском і реалізацією різних видів видавничої продукції ̶ класичні видавництва, найпотужніший сегмент видавничого ринку, який в останні роки динамічно розвивається і стверджується
 • Різноманітні організації, фірми, агентства, інституції, підприємства
 • Редакції газет і журналів, де фахівці-редактори віддавна працюють на творчих посадах літературних редакторів, коректорів або, набувши досвіду і майстерності, на керівних посадах редакторів
 • Редакції радіомовлення та телебачення, де випускники цієї спеціальності займають посади редакторів інформаційних, аналітичних та інших програм, шеф-редакторів, випускових редакторів, літературних редакторів
 • Рекламні агенції та рекламні відділи підприємств, організацій і фірм (творча і організаційна робота з підготовки рекламних текстів або сюжетів)
 • Державні органи законодавчої та виконавчої влади різних рівнів (від центральних до міських та районних). Грамотно підготовлений редактор вкрай потрібен на посадах референтів, аналітиків, прес-секретарів інформаційних служб, відділів діловодства, прес-центрів
 • Бібліотечні або науково-дослідні установи
 • Різноманітні центри, організації, що займаються багатопрофільною виставкою, ярмарковою діяльністю
 • Органи масової та соціальної комунікації

Випускники коледжу можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті за скороченним терміном навчання за ступенем вищої освіти бакалавр.


Журналістика - фото №1
Останні новини
Читати всі новони
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49