Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Фармація, промислова фармація

Спеціальність
226 Фармація, промислова фармація
Галузь знань
22 Охорона здоров'я
Кваліфікація
Фармацевт
Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Форма навчання - денна

Молодший спеціаліст з фармації у своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, права, обов'язки та відповідальність фармацевта

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «молодший бакалавр», передбачає такі цикли підготовки:

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки:
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова
 • Основи правознавства
 • Основи економічної теорії
 • Ботаніка
 • Неорганічна хімія
 • Анатомія з основами фізіології
 • Органічна хімія
 • Основи мікробіології
Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:
 • Аналітична хімія
 • Латинська мова
 • Техніка лабораторних робіт
 • Перша долікарська допомога
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія
 • Фармакологія
 • Організація та економіка фармації
 • Основи охорони праці і основи охорони праці в галузі
 • Технологія ліків
 • Основи менеджменту та маркетингу у фармації
Для вибору студентів спеціальності "Фармація" пропонується перелік навчальних дисциплін:
 • Іноземна мова
 • Клітинна біологія
 • Работа з інформаційними джерелами
 • Європейський стандарт комп'ютерної грамотності
 • Історія сучасного світу
 • Патофізіологія хвороб цивілізації
 • Прикладна генетика
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Вирощування лікарських рослин
 • Гігієна з основами екології
 • Валеологія
 • Виробнича практика
Молодший спеціаліст з фармації здатен виконувати такі види діяльності:
 • забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів фармацевтичними товарами
 • які згідно з нормативними документами дозволяється відпускати без рецептів
 • товарами медичного призначення
 • технологія виготовлення ліків індивідуального і дрібносерійного виробництва
 • оцінка їх якості
 • правил зберігання та відпуску
 • фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів
 • порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин
 • первинний облік господарських операцій
 • складання звітності відповідно до нормативних вимог
 • визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах
 • предметах санітарії та гігієни
 • інших товарах медичного призначення
 • методика ціноутворення на медикаменти та інші товари медичного призначення
 • організація підприємницької діяльності
 • методи проведення фармацевтичної інформації та санітарно-освітньої роботи
Молодший спеціаліст з фармації може обіймати такі первинні посади:
 • фармацевт аптеки
 • фармацевт аптечного пункту
 • фармацевт фармацевтичної фабрики, заводу
 • фармацевт аптечного (дистриб’юторського) складу
Освітньо-професійна програма підготовки включає дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме:
 • фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм)
 • фармакогнозія (лікарські рослини, рослинна сировина і препарати з них)
 • технологія ліків
 • менеджмент й маркетинг у фармації
 • організація і економіка фармації
 • інформаційні технології у фармації
 • фармацевтична хімія
 • основи охорони праці та охорона праці в галузі
 • перша долікарська допомога
 • техніка лабораторних робіт
 • латинська мова
 • аналітична хімія

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з фармації, можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті (III курс за напрямом "Фармація") й інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.


Фармація, промислова фармація - фото №1
Фармація, промислова фармація - фото №2
Останні новини
Читати всі новини
Анонси подій
Всі події
05 02 / 2020
16 : 00
19 11 / 2019
11 : 59
08 10 / 2019
13 : 15
Центр
консультацій
м. Київ,
вул. Львівська, 49