Фармація, промислова фармація

Спеціальність
226 Фармація, промислова фармація
Галузь знань
22 Охорона здоров'я
Кваліфікація
Фармацевт
Фаховий молодший бакалавр (на базі БЗСО) - 2 роки 10 місяців;
на базі (ПЗСО) - 1 рік 10 місяців
Молодший спеціаліст – 2 роки 10 місяців
Форма навчання - денна

Випускова циклова комісія – циклова комісія з фармації

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фармація» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (вступ з 2020 року)

Дисципліни циклу нормативної частини (анотації):
Дисципліни, які формують загальні компетентності
 • Історія України
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Культурологія
 • Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)
 • Іноземна мова
Дисципліни, які формують спеціальні компетентності
 • Фармацевтична ботаніка
 • Неорганічна хімія
 • Анатомія з основами фізіології
 • Органічна хімія
 • Основи мікробіології
 • Аналітична хімія
 • Латинська мова
 • Фармацевтична хімія
 • Організація та економіка фармації
 • Фармакологія
 • Фармакогнозія
 • Охорона праці в галузі
 • Перша долікарська допомога
 • Технологія ліків
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
Для вибору студентів спеціальності "Фармація" пропонується перелік навчальних дисциплін:
Дисципліни за вибором закладу вищої освіти
 • Гігієна з основами екології
 • Європейський стандарт комп'ютерної грамотності
 • Техніка лабораторних робіт
 • Європейський стандарт комп'ютерної грамотності
 • Патологічна фізіологія
 • Фізична та колоїдна хімія
Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)
 • Історія лікознавства
 • Клітинна біологія
 • Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • Вирощування лікарських рослин
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Психологія спілкування
 • Основи менеджменту у фармації
 • Основи маркетингу у фармації

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вступ до 2020 року)

Дисципліни, які формують загальні компетентності (анотації):
Для вибору студентів спеціальності "Фармація" пропонується перелік навчальних дисциплін:

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях

Після повного курсу навчання фахівець з фармації може займати первинні посади:

 • фармацевт аптеки
 • фармацевт аптечного пункту
 • фармацевт фармацевтичної фабрики, заводу
 • фармацевт аптечного (дистриб’юторського) складу

Практична підготовка

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ». Навчальним планом передбачено: виробнича практика (пропедевтична, фармакогностична, технологічна), переддипломна практика. Практична підготовка здійснюється на відповідних базах практики, з якими укладено договори:

 • ТОВ «АПТЕКАРЬ»
 • ТОВ «ВІТАЛЮКС»
 • ТОВ « Аптека Доброго дня»
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»
 • ТОВ «ВІТАМІН-1»
 • КП «Макарівська районна аптека №10» МРР

Позааудиторна діяльність

Значну увагу циклова комісія з фармації приділяє зустрічам студентів з роботодавцями (круглі столи, майстер-класи, семінари, екскурсії та ін.), експертами галузі, фахівцями прктики, що сприяє сформувати своє уявлення про здобутий фах, а також отримати інформацію про потреби ринку праці. Завдяки цим зустрічам та проходженням практичної підготовки багато студентів знаходять своє перше робоче місце.

Cтудентські досягнення

Адміністрація коледжу намагається зробити життя студентів цікавим, веселим, різноманітним. Щороку восени відбувається свято знайомства, на якому студенти знайомляться один з одним, з викладачами, коледжем, університетом, містом. З конкурсами, піснями, танцями проходить зустріч Нового року. Студенти з задоволенням беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах художньої самодіяльності, культпоходах до театрів та музеїв, екскурсіях до інших міст України.


Фармація, промислова фармація - фото №1
Фармація, промислова фармація - фото №2
Центр консультацій
м. Київ, вул. Львівська, 49
Як доїхати?
Коледж
Київського Міжнародного
Університету