Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи»

15 лютого 2022
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи»

15 лютого 2022 року в 13.15 в  ауд. 419 відбувся круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи»

Учасники круглого столу активно брали участь в обговоренні проблем, що стосуються застосування сучасних технологій та практики забезпечення якості фахової передвищої освіти, теоретичних і практичних аспектів компетентнісно-орієнтованої підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, особливостей проєктування інформаційно-освітнього середовища, навчально-методичного забезпечення професійної підготовки фахових молодших бакалаврів у Фаховому коледжі КиМУ, а також моделювання інноваційної діяльності майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, будівництва і архітектури.

Модератор круглого столу  Мартиненко С.М., проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор пед. наук, професор, зосередила увагу на проблематиці та актуальності проведення круглого столу такого формату в умовах реформування системи фахової передвищої освіти, окреслила теоретико-методичні основи створення освітнього середовища закладу ФПО в умовах дистанційного навчання.

Данченко Т.В. зазначила про необхідність створення сприятливих умов для функціонування і розвитку закладу ФПО в структурі Університету, адаптації умов прийому до Фахового коледжу КиМУ.

Рудаківська С.В. розкрила особливості профорієнтаційної роботи як основи фахового становлення майбутнього студента.

Цюкало Л.Є. звернула увагу на організаційно-підготовчий етап становлення Фахового коледжу КиМУ, розширення спектру спеціальностей, підготовку до акредитації спеціальностей «Стоматологія» та «Комп’ютерні науки».

Гетало О.В. презентувала ступеневість фармацевтичної освіти в Україні, проаналізувала вступ 2021 року на освітню програму фахової передвищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Гірін Л.В. окреслив необхідність удосконалення навчально-методичного забезпечення неперервності якості медичної освіти, зокрема під час вивчення фахових дисциплін.

Бутик М.В. проаналізував досвід викладання архітектурних дисциплін у Фаховому коледжі КиМУ в умовах змішаного навчання.

Виноградчий В.І. зазначив, що освітня реформа передбачає не здобуття суми знань, а оволодіння студентами певним набором компетентностей та наскрізних умінь, адже найважливішою особливістю підготовки фахівців є орієнтація на практичну діяльність в умовах сучасних виробництв і сфер послуг, потреб ринку праці.

Сапарова А.О. звернула увагу на основні напрями законодавчого забезпечення розвитку фахової передвищої освіти, розроблення і впровадження підзаконних нормативно-правових актів, а також на особливості проведення профорієнтаційної роботи в ліцеях і гімназіях.

Сініченко С.В. зупинився на особливостях упровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в закладі ФПО, потребі розширення контингенту студентів Фахового коледжу КиМУ.


Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №1
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №2
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №3
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №4
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №5
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №6
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №7
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №8
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №9
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №10
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №11
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №12
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №13
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №14
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №15
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №16
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №17
Круглий стіл на тему «Фахова передвища освіта: сучасні виклики, проблеми, переспективи» - фото №18
Останні новини
Читати всі новини
Коледж
Київського Міжнародного
Університету