Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ із загальноосвітніх  та гуманітарних дисциплін

Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить навчальну, виховну та методичну роботу за всіма ОП з усіх спеціальностей за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр (фахова передвища освіта) (вступ з 2020 року) та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (вища освіта) (вступ до 2020 року), забезпечує загальноосвітню підготовку в межах ОП ( на базі базової загальної середньої освіти)

До складу циклової комісії із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін входять 8 викладачів, серед яких викладачі вищої категорії, кандидати наук. Викладачі загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін сприяють розвитку конкретних цінностей та життєво необхідних знань і умінь студентів, розвитку ерудиції, наукового світогляду, володінню інформаційними технологіями, загальнолюдській культурі.

Циклова комісія із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Українська мова
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Громадянська освіта
 • Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
 • Фізика і астрономія
 • Географія
 • Фізична культура
 • Захист України

Циклова комісія із загальноосвітніх  та гуманітарних дисциплін є випусковою для ОПП «Історія» і забезпечує викладання таких освітніх компонентів, а саме:

 • Джерелознавство та архівознавство
 • Історіографія та історіософія
 • Спеціальні історичні дисципліни
 • Етнографія
 • Антропологія
 • Історія первісного суспільства
 • Демографія
 • Всесвітня історія
 • Нова та новітня історія країн Европи та Америки
 • Нова та новітня історія країн Азії та Африки
 • Релігієзнавство
 • Історія міжнародних відносин
 • Археологія
 • Економічна історія України та зарубіжних

Навчальні програми з відповідних дисциплін (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін складає 100%. По всіх дисциплінах створені робочі навчальні програми, методичні матеріали з теоретичної, практичної і самостійної підготовки студентів, які оновлюються щорічно. Циклова комісія активно працює над впровадженням інтерактивних форм і методів навчання, що сприяє успішній організації та оптимізації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.

Для забезпечення якості освітнього процесу створені мультимедійні кабінети, обладнані сучасними аудіо- та відео- засобами навчання з широким вибором джерел інформації; спеціалізовані кабінети, які обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти забезпечені індивідуальними робочими місцями. Сучасне оформлення кабінетів, оновлення матеріально-технічної бази спонукають студентів до творчого та наполегливого навчання, використання на заняттях технологій мультимедіа, робить освітній процес цікавим, насиченим і сприяє формуванню загальноосвітніх компетентностей студентів.

Головна мета роботи циклової комісії із загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої та гуманітарної підготовки.

Головними напрямками роботи циклової комісії є:

 • організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти.
 • удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості знань студентів.
 • розвиток творчих здібностей студентів для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;
 • постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
 • розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.
 • удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

Науково-методична робота включає:

 • відкриті засідання циклової  комісії і предметних гуртків;
 • відкриті заняття та виховні заходи;
 • розробка методичних матеріалів;
 • проведення методичних та наукових семінарів
 • олімпіади, конкурси;
 • майстер-класи;
 • круглі столи

 

Позааудиторна діяльність:

Викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали.

Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету