Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право»

18 лютого 2022
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право»

18 лютого 2022 року відбувся дискусійний семінар групи забезпечення освітньо-професійної програми «Право» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 081 «Право» за участю зацікавлених стейкхолдерів (викладачі, науковці, студенти, юристи, представники судових і правоохоронних органів).

Циклова комісія з права, яка виступила ініціатором заходу, в онлайн-форматі, провели обговорення змісту освітньо-професійної програми «Право» у сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузь знань 08 «Право». З метою налагодження взаємодії освіти та ринку праці до конструктивного діалогу залучили представників професійних спільнот, які проаналізували сучасну юридичну ситуацію та надали практичні рекомендації.

Фаховий коледж Київського міжнародного університету реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Отримання зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в Коледжі, що здійснюється шляхом отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітньої програми; проведення всіх видів практик на підприємствах, що є потенційними для працевлаштування студентів; участі стейкхолдерів в оцінюванні якості знань студентів при проведенні підсумкової атестації; анкетування стейкхолдерів тощо.

Циклова комісії з права, реалізуючи вимоги із забезпечення якості освіти, продовжує вивчати думку студентів, роботодавців і всіх зацікавлених стейкхолдерів, що в свою чергу реалізується заходами щодо покращення якості підготовки фахівців за відповідною освітньо-професійною програмою.

У засіданні взяли участь досвідчені фахівці в галузі права – суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д.; представниця Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Скрипник О.М.; інспектор Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області Тіщенко О.А.; приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гончаренко С. Ю. Зокрема, до участі в обговоренні доєднались партнери Фахового коледжу КиМУ представники Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права на чолі з головою циклової комісії з права Посудевським В.Ц.

Під час засідання учасники ґрунтовно проаналізували професійні компетентності майбутніх правників, обговорили питання покращення якості підготовки та можливостей працевлаштування випускників Коледжу.

Зокрема, гарант освітньо-професійної програми «Право», кандидат юридичних наук Москалюк Ю.Д. акцентувала увагу на змісті освітньо-професійної програми «Право», переліку освітніх компонентів, загальних та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері професійної правничої діяльності.

Кандидат юридичних наук, доцент Сапарова А.О. розповіла про залучення студентів до науково-дослідної роботи, яка є невід’ємною складовою освітнього процесу та сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Основними формами науково-дослідної роботи студентів є: студентські наукові гуртки, творчі проблемні групи, участь у студентських олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), виконання дослідницьких завдань під час написання курсових робіт.

Пріоритетним напрямком розвитку сучасної освіти є створення у Коледжі сприятливої платформи для формування дійсно творчої особистості, яка буде, здатною до саморозвитку, самовдосконалення як під час навчання, так і в подальшій професійній; діяльності. Відповідно до сучасних вимог ринку праці, науково-дослідна робота має стати механізмом& розвитку та реалізації творчого потенціалу студентів.

Суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д. висловив пропозиції щодо удосконалення компетентностей студентів, які передбачені освітньою програмою, розповів про роль та місце судової влади в механізмі держави, проаналізував особливості суддівської професії у порівнянні з іншими напрямками юридичної діяльності. Навів приклади судового розгляду окремих справ, які перебували в його провадженні, а також наголосив на необхідності прагнення до використання нових сучасних засобів і методів роботи правника. Зазначив про доцільність вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» у порівнянні із адміністративним процесуальним правом України.

Нотаріус Гончаренко С.Ю. розповіла про роль та місце нотаріату в механізмі держави, особливості цієї професії у порівнянні з іншими напрямками юридичної діяльності. Зауважила про необхідність збільшення практичної складової у підготовці студентів зі спеціальності 081 «Право».

Представниця Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Скрипник О.М. подякувала за можливість бути долученою до обговорення та внесення пропозицій щодо покращення освітньої програми «Право» та запевнила про готовність до постійної співпраці зі студентами та викладачами Циклової комісії з права.

Тіщенко О.А., інспектор Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області під час обговорення ОП «Право» відзначила, про доцільність внесення до навчального плану навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи", яка допоможе студентам отримати систему знань про компетенцію й засади (принципи) судової та правоохоронної діяльності, про напрями й завдання державних органів у сфері охорони та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також про взаємодію між ними та державними органами різних гілок влади. Зокрема, зазначила про потребу стимулювати студентів працевлаштовуватись в органи Національної поліції України шляхом рекомендації проходження практичного навчання в органах МВС.

Голова циклової комісії з права Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права Посудевський В.Ц. поділився своїм досвідом підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Право» та зазначив, що нові вимоги до рівня фахової передвищої освіти і розвитку особистості призводять до необхідності впровадження сучасних методів та технологій навчання, які дозволяють організувати освітній процес у відповідності до потреб суспільства. Серед інноваційних методів викладання фахових дисциплін особливо важливим є залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців.

Циклова комісія з права разом з групою забезпечення освітньо-професійної програми «Право» за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 081 «Право» висловлює щиру вдячність стейкхолдерам за цікаву і змістовну зустріч та цінні рекомендації щодо удосконалення професійної підготовки фахівців.


Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №1
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №2
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №3
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №4
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №5
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №6
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №7
Взаємодія зі стейкхолдерами освітньо-професійної програми «Право» - фото №8
Останні новини
Читати всі новини
15 червня 2023

Творчий конкурс

Коледж
Київського Міжнародного
Університету